Slunce ve Lvu + Luna ve Štíru


Charakteristika

Vaše živočišná podstata je silná. Máte silné vitální tělo a váš temperament je charakterizován zdravou životaschopností, která se může proměnit v rozčílení, výbuch temperamentu, nenávist, zlobu nebo vášeň, a je předurčena, aby z vás učinila skutečně velkého člověka. Pravděpodobně si dobře uvědomujete dvojakost své povahy. Přestože nejste introspektivní, zkušenost vás určitě naučila, čeho jste schopni nebo kdy se přestáváte kontrolovat - a rovněž vás určitě naučila, jak dokonale ostatní reagují na vaše přání, když se plně ovládáte.

Vše je zabarveno vašimi předsudky, protože nejste příliš schopni objektivity nebo nestrannosti. Zásady pro vás mnoho neznamenají -důležité jsou pro vás lidské bytosti, světské ambice, světské statky, světské lásky, nenávist, žárlivost i nadšení. Svět je pro vás jeviště a ze všech herců jste vy ten nejdůležitější. Jste v podstatě dramatik a drama vašeho života z vás učiní buď hrdinu, nebo bídáka, protože jste sám sobě nejlepším přítelem - a nejhorším nepřítelem zároveň. Nikdo vám nemůže doopravdy pomoci nebo vám ublížit kromě vás samých, to když dovolíte nedostatku sebekontroly, aby dala jiným do rukou moc nad vámi.

Ve svých nejlepších chvílích jste bdělí, vnímaví, dynamičtí, snaživí, s přesně definovaným cílem, k němuž ustavičně směřujete, a při jehož hledání možná bezcitně šlapete po hřbetech jiných. To vám nevadí, protože, jak již bylo řečeno, abstrakce vás nezajímají a máte díky tomu poněkud snížený smysl pro spravedlnost. Souhlasíte, jen pokud to vyhovuje vašim cílům. Jste ztělesněním zásady boje o přežití: jste přesvědčeni, že když se postaráte sami o sebe, všichni ostatní učiní totéž. Když za něčím jdete, neznáte bratra. Věříte s Rudyardem Kiplingem, že „dolů do pekla nebo vzhůru k trůnu dojde nejrychleji ten, kdo jde sám". K vaší cti je třeba doplnit, že jste ochotni podle této zásady žít i zemřít; jste rovněž ochotni akceptovat myšlenku, že „kdo s mečem zachází, mečem také schází". Jste přitažlivá osobnost a dokážete si získat věrnost lidí. Jste vášnivým a poněkud drsným milencem, náročným, žárlivým a majetnickým, zvláště když tvrdě hájíte vlastní svobodu. Jste hrdí, bystří, intuitivní, naléhaví a pravděpodobně dojdete hodně daleko, i když v mládí můžete být o mnoho prožitků ochuzeni.
Zjištění postavení Slunce a Luny
Na území České a Slovenské republiky lze využít následující formulář.

Den narození
Čas
:

Sluneční znamení - Luna

Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2019
Lunární kalendář
Luna ve Vodnář Vodnáři
ukázat kalendář »