Neptun - Láska k vesmíru


Neptum bývá nazýván Pánem Neviditelné říše, což je tajemné pojmenování tajemné planety. Snad bychom mohli popsat jako tu dimenzi života, kterou nemůžeme poznat běžnými pěti smysly ani konvenčními prostředky. Lze ji pochopit a vnímat pouze psychicky, ve své představivosti, srdcem anebo pomocí nějakého druhu metafyzického či mystického vědomí. Z toho důvodu je také těžké dokázat její existenci vědeckými anebo racionálními prostředky, jednoduše proto, že je podřízena jiným zákonům, než jsou zákony fyzikální. Moře, jehož je Neptun mytologickým bohem, je dokonalým symbolem tohoto podivného a odlišného Království jednoty, odkud jsme všichni vzešli a kam, jak se říká, se všichni navrátíme. Jsme jako obrovské množství kapek, které tvoří jeden velký oceán. A Neptum, jako moře, nemá žádné hranice, které by si sám vytvořil. Tento pocit jednotnosti, anebo přinejmenším soudržnosti, lze pozorovat, když se lidé shromáždí ve vodě anebo poblíž vody, a také v tom, jak se všechny vody navracejí do moře.

Některými dalšími příklady oblastí typických pro Neptunovo království jsou reinkarnace, protože nerozlišuje mezi jednou existencí a jinou, léčení vírou, jež využívá tajemnou energii, která nezná žádné překážky mezi vnitřkem a vnějškem těla, hudba, která je společná všem vrstvám a třídám společnosti a vymyká se racionálnímu vysvětlení. A tak skrze metaforu a asociaci – jež jsou, spíše než fakta a číslice, Neptunovým jazykem – můžeme nakonec pochopit, že na vznešenější či vyšší úrovni jsme všichni Jedno. A tím, že vstoupíme do této říše a zcela se do ní pohroužíme, budeme vyléčeni a spaseni, s čistým štítem. Skrze záchranu jednoho jediného budeme nakonec zachráněni všichni. Z oběti máme užitek my nižší.

Ve vztahu - má Neptun, jakožto představitel Jednoty a Spásy, mocný, ale sotva patrný význam. Je to prostě proto, že pro jednotlivou lidskou bytost je nejběžnější zkušeností vstupu do Neptunova království to, co nazýváme zamilovaností. Ale silné propadnutí osobě nebo věci také pochází od Neptuna. Navíc se příliš často stává, že vidíme, jak se milovaná bytost později změní v něco zcela jiného. Neptun také vládne zbožným přáním a následnému zklamání. Jak často se stává, že se velké naděje vypaří a promění v pronikavou emocionální bolest a rozpaky? Ale může to být iluze uvnitř iluze, protože ačkoliv se klamná představa milované bytosti rozplyne, když je vystavena ostrému světlu pozemské reality anebo přání ega, zůstává jenom a pouze tím: klamnou představou milované bytosti. Možná cítíme, že jsme se již předtím setkali v jiném čase a nyní se musíme opět sejít, abychom vyřešili dřívější rozpor či konflikt anebo si vyrovnali účet. Ale obyčejně to nevidíme, protože milovaná bytost najednou přestane odpovídat naší romantické nebo zidealizované představě o tom, jaká by měla být. Je těžké obětovat tuto představu, či spíše iluzi lásky. A ještě těžší je vyjevit druhému, že jsme též zranitelní, poškozeni, a že potřebujeme záchranu a spasení.

Neptun je tudíž vyšší nebo duchovní láska — láska bezvýhradná a někdy platonická. Jestliže někoho milujeme takovým nesobeckým způsobem, milujeme sami sebe dokonaleji. A to proto, že nikým nemanipulujeme a neděláme si nároky, ale věříme, že láska sama nevyhnutelně všechno napraví — tak jistě, jako že všechny řeky nakonec vyústí do moře.

Zdroj: Lyn Birkbeck (Astrologie vztahů)
Zjištění postavení planet
Na území České a Slovenské republiky lze využít následující formulář.

Den narození
Čas
:

Neptun - ve znameních
Beran
Neptun v Beranu
Neptun se nacházel v tomto znamení před více než stoletím, proto byl význam záměrně vynechán....

Býk
Neptun v Býku
Neptun se nacházel v tomto znamení před více než stoletím, proto byl význam záměrně vynechán....

Blíženci
Neptun v Blížencích
Patříte k neptunské generaci narozené mezi rokem 1887 a 1902. Narodili jste se v době, která se snažila vyjádřit duchovní představy a mystické vize psaným a mluveným slovem - anebo se sn...

Rak
Neptun v Raku
Patříte k neptunské generaci narozené mezi rokem 1901 a 1916. Narodili jste se tedy v době, která zplodila hluboký cit pro Přírodu, rodinu a všechno, co se týká kořenů nebo původu jedin...

Lev
Neptun ve Lvu
Patříte k neptunské generaci narozené mezi rokem 1914 a 1929. Narodili jste se tudíž během období, které zplodilo romantické kouzlo a zlaté časy - bouřlivá dvacátá léta. Přestože se...

Panna
Neptun v Panně
Patříte k neptunské generaci narozené mezi rokem 1928 a 1943. Narodili jste se tedy v době, kdy převládal ekonomický chaos, který vyplynul z marnotratnosti předešlé generace Neptuna ve Lv...

Váhy
Neptun ve Vahách
Patříte k neptunské generaci narozené mezi rokem 1942 a 1957. Když vaše generace dospívala, celé království Vah — království lásky a manželství, umění a hudby a společnosti obecně...

Štír
Neptun ve Štíru
Patříte k neptunské generaci narozené od poloviny padesátých let do roku 1970. Když příslušníci této generace dosáhli plnoletosti, vytvořili nové hudební formy a používání drog zí...

Střelec
Neptun ve Střelci
Patříte k neptunské generaci narozené mezi rokem 1970 a polovinou osmdesátých let. Během tohoto období vládl zmatek ohledně toho, co je dobré a co špatné. Tato generace dospěla a přines...

Kozoroh
Neptun v Kozorohu
Patříte k neptunské generaci narozené mezi rokem 1984 a 1998. Narodili jste se tedy v době, kdy si lidstvo začalo uvědomoval, jak jemné, ale velmi mocné síly působí na naše pozemské živ...

Vodnář
Neptun ve Vodnáři
Patříte k neptunské generaci narozené mezi rokem 1998 a 2012. Narodili jste se v době, kdy se lidstvo jen taktak vyhnulo tomu, aby zničilo samo sebe. Vzešlá z této krize a z představ z ní z...

Ryby
Neptun v Rybách
Neptun se bude nacházet v tomto znamení až za několik desítek let, proto bude význam doplněn až v budoucnu....Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2022
Lunární kalendář
Luna v BlíženciBlížencích
ukázat kalendář »