Saturn - Láska k povinnosti


Saturn nám dává lekce a konfrontuje nás s tím, co musíme udělat anebo co nemůžeme déle odkládat. Saturn nám dává na vědomí, že nastal anebo přichází čas, kdy se musíme dát dohromady, dospět a stát se obecně objektivnějšími a zralejšími, ať už se to týká čehokoli. Saturna nezajímají anebo ho nechávají chladným naše emocionální reakce, takže kdykoli na nás Saturn tlačí, abychom pochopili a zvážili situaci, žádné lichocení, stížnosti, výčitky či uhýbání nám nepomohou jeho zkouškou projít anebo se z ní omluvit. Dobrým příkladem Saturnu je gravitační síla, protože klade omezení, dává nám tíhu a je tím, proti čemu se musíme zvedat a růst. (Gravitační zákon, zmiňovaný v souvislosti s Jupiterem, se týká gravitačního „zákona“, nikoli gravitace samé.)

Ve vztahu - je Saturn obzvlášť důležitý, protože vládne tomu, co mnoho lidí (pokud jde o vztahy) odmítá anebo čeho se obává: odpovědnost. Odpovědnost bychom mohli popsat jako rovnoměrnou směs lásky a povinnosti — byť se nám často jeví jako dvě diametrálně odlišné věci. Jestliže někomu řekneme, že pro něj to a to děláme ze smyslu pro povinnost, může mít pocit, že není milován. Ale konat poctivě své povinnosti vůči někomu anebo něčemu znamená poskytnout jim, co jim náleží. To lze dělat jenom proto, že v duchu víme, co je třeba udělat a že to udělat musíme, anebo proto, že nás nějaký vnější tlak či okolností přinutí objevit a vykonat svou povinnost. Také může jít o směsici obojího. V každém případě čas a okolnostii budou těmi prvky, které nás omezí nebo přitlačí, dokud si neuvědomíme, co se patří.

Takže prvořadým cílem při saturnských (to znamená nesnadných nebo obtížných) situacích ve vztahu je poznat a stanovit, co je naší povinností k druhému. Konečným cílem je vykonat tuto povinnost s láskou. Protože když neochotně zjišťujeme a zdráhavě přijímáme to, co je naší povinností, nečiníme tak s láskou. Příčinou toho je, že neschopná nebo neodpovědná část nás stále hledá snadnou cestu ze vztahu anebo ve vztahu. Samozřejmě existují také případy, kdy někdo vůbec nerozpozná anebo nesplní svou povinnost. V takovém případě si můžete být jisti, že až se čas naplní, Saturn, dá-li se to tak říci, znovu předloží svůj účet. A protože ten byl splatný už dávno, tlak bude o to vetší. Na druhé straně ochota zavázat se k úkolům a povinnostem, které nám vztah ukládá, postupně vytvoří základ, na němž lze vybudovat opravdovou a trvalou lásku. Není to snadné; je to jako když alchymista usilovnou prací a cestou pokusů a omylů transmutuje olovo (takzvané „Saturnovo máslo", váha základní reality) ve zlato (láska srdce, duchovní osvícení, Slunce).

Avšak protože je Saturn samou svou podstatou spojen se stanovováním limitů a přidělováním odpovědnosti, představuje nutnost znát hranice svého vlastního prostoru, pokud máme poznat, kde končí naše povinnosti a začínají povinnosti někoho jiného. Jinými slovy, je nezbytné mít svůj vlastní záměr a hlídat si svou pozici, pokud máme zabránit tomu, aby nám ti, vůči nimž máme odpovědnost, kladli neuskutečnitelné požadavky. Vytčení takových demarkačních čar je těžké, protože se můžeme obávat, že nás ostatní kvůli tomu nebudou mít rádi anebo milovat. Pravda je, že nás budou miloval tím více — postupem času — protože druhý pak bude vědět, jaké zaujímá místo. A zase: někdo může vytýčit svoje hranice příliš daleko a dovolí pouze několika lidem — anebo vůbec nikomu — vstoupit do svého stále chladnějšího, osamělejšího a příliš hlídaného prostoru. Saturn říká: „Dejte, co komu patří - nic víc a nic méně."

Zdroj: Lyn Birkbeck (Astrologie vztahů)
Zjištění postavení planet
Na území České a Slovenské republiky lze využít následující formulář.

Den narození
Čas
:

Saturn - ve znameních
Beran
Saturn v Beranu
Saturn v Beranu může způsobit zpomalení ve vývoji hybné síly, energičnosti a činorodosti člověka. Přesto na sebe pravděpodobně bude brát velké množství odpovědnosti od ranného věk...

Býk
Saturn v Býku
Saturn ve znamení Býka vytváří velmi silnou touhu po finančním zaopatření a bezpečném citovém životě. Aby mohl být tento člověk šťastný a v pohodě, musí jeho každodenní zálež...

Blíženci
Saturn v Blížencích
Saturn se v Blížencích vyznačuje přizpůsobivostí a systematickým, logickým přístupem k věci. Do řešení problémů se pouští klidně, rozumně a řízeně. Díky mimořádným rozumov...

Rak
Saturn v Raku
Saturn v Raku omezuje citové vyjádření. Člověk má sklon skrývat své pocity a vnitřní myšlenkové pochody. Jeho emoce zůstávají utajeny pod ochranným krunýřem.

Domov a...

Lev
Saturn ve Lvu
Saturn ve Lvu vytváří v povaze vážnou osobní potřebu dosáhnout uznání. Člověk nechce být nikomu podřízený. Chce být svým vlastním pánem. Je si vědom svého tvořivého nadání v ...

Panna
Saturn v Panně
Saturn Panně dodává míru rozvážné prozíravosti a věcné praktičnosti. Toto je nejenom usilovný, ale i pozorný a opatrný pracovník. Bude vynikat například v oblasti výzkumu, stratégie...

Váhy
Saturn ve Vahách
Saturn ve Vahách vnáší do povahy smysl pro spravedlnost a poctivé jednání. Je to intelektuální a kultivovaný člověk, který je také taktní a diplomatický. Vychází s ostatními snadno,...

Štír
Saturn ve Štíru
Saturn ve znamení Štíra přidává do povahy značné množství cílevědomosti a netrpělivosti. Člověk je náročný vůči ostatním i sobě samému. Své povinnosti plní s takovou odhodlano...

Střelec
Saturn ve Střelci
Když stojí Saturn ve znamení Střelce, vzniká tím v povaze vážný přístup ke vzdělání, náboženství a filozofii. Je to velmi zásadový a čestný jedinec, který věří, že věcí je ...

Kozoroh
Saturn v Kozorohu
Saturn v Kozorohu klade velký důraz na ambice a touhu po moci. Je v tomto znamení nejmocnější, protože je to jeho přirozené znamení. Vytváří člověka, kterému velmi záleží na karié...

Vodnář
Saturn ve Vodnáři
Saturn ve Vodnáři vytváří v povaze schopnost ohromného soustředění. Myšlení člověka je cílevědomé, plánovité a má silně vyvinutý smysl pro rovnoprávnost. Je to v podstatě konven...

Ryby
Saturn v Rybách
Saturn v Rybách vytváří citlivost v jednání s ostatními. Při své pouti životem se člověk často cítí zranitelný a bezbranný. Tato kombinace planety a znamení je poněkud skličující...Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2023
Lunární kalendář
Luna ve Střelec Střelci
ukázat kalendář »