Retrográdní Jupiter


Osobnost, kterou dává retrográdní Jupiter
Člověk s retrográdním Jupiterem je živoucí pravda sama. Jeho názory na to, co je správné a co špatné, na morálku světa, po kterém cestuje, a upřímnost názorů druhých lidí mají jen malý vliv na to, co vnitřně cítí. V ohromné snaze mít svou pravdu, si tento člověk vytváří vlastní jedinečný soubor měřítek. Tato měřítka obvykle pocházejí z minulých osobních zkušeností z ranějších fází tohoto života a z jiných inkarnací, a neodrážejí nutně tolik kolektivní vědomí, jako spíše soukromě zformulovanou koncepci univerza.

Velmi si uvědomuje různá místa a jak moc se jedno druhému podobá. Zároveň si uvědomuje různé úrovně svých způsobů myšlení. Neustále studuje mysl a touží prožívat velké vnitřní bohatství, o kterém doufá, že se posléze vyrovná možnostem, jež má k dispozici ve vnějším světě. Často mu to působí mnoho nespokojenosti, která se projevuje jako vnitřní nepokoj. Rád navazuje vztah s věcmi, uchopuje podstatu ideje a vztahuje se spíše k jejímu významu než k detailům nutným k uvedení této ideje do praxe.

Je-li Jupiter dobře aspektován, dokáže člověk sám sebe silně motivovat, musí se však mít na pozoru, aby se nepokoušel dělat mnoho věcí najednou.

V podstatě je svobodným duchem. A zatímco se přizpůsobuje ideálům společnosti, které mu pomáhají, bojuje neustále, aby si uchoval svůj pocit individuality.

Někteří lidé s takto postaveným Jupiterem mají velkou moudrost, hraničící téměř s prorockou schopností. Zůstávají zticha, nepromluví-li někdo na ně a dokáží několika slovy shrnout podstatu dlouhodobého, složitého, detaily se hemžícího projektu tam, kde se druzí utápějí v maličkostech.

Do té míry, do jaké je člověk schopen si to uvědomit, je jeho vnitřní upřímnost k sobě samému jeho nejdůležitější identifikační charakteristikou. Je-li retrográdní Jupiter špatně aspektován, může způsobit, že člověk v sobě schraňuje zášť z minulých inkarnací. V těchto případech se dlouhodobá minulá touha dosáhnout vyrovnání opakovaně projektuje na nové lidi v současnosti. Naštěstí se jedná spíše o výjimku než o pravidlo, protože retrográdní Jupiter umožňuje člověku vidět sebe sama prostřednictvím své vyšší mysli. Dělá-li to, jakási další osobní rovina mu umožňuje dokonalejší a méně osobní porozumění. Rozvoj bohatství vnitřní bytosti nakonec získává na vrch nad touhou získat bohatství ve vnějším světě

Karma spojená s retrográdním Jupiterem
V případě retrográdního Jupiteru se karma vždy týká introspekce prostřednictvím vyšší mysli. Člověk musí být schopen ospravedlnit sám sebe před sebou samým, aby měl pocit, že si skutečně zaslouží respekt a úctu, čehož je právě Jupiter příslibem.

V některé z předchozích inkarnací se musel vyskytovat velký zájem o nějaký náboženský nebo duchovní princip, jehož ohrožení byl člověk svědkem. V současném životě se cítí ještě více odhodlán ve své mysli hodnotu tohoto principu rehabilitovat.

Musí se mít na pozoru, aby nebyl příliš kritický k druhým, protože vidí, že vnější svět vibruje podle pravidel, která nedokáže pochopit. Musí mít s druhými trpělivost, očekává-li, že budou naslouchat projevům jeho vnitřních pravd.

Na jiné úrovni se s retrográdním Jupiterem pojí ohromné množství zážitků déja-vu. Čas a místa z minulosti se všechna mísí v kontinuální přítomnost, takže v jakoukoli danou chvíli nebo na jakémkoli daném místě má člověk sklon házet všechny tyto chvíle nebo místa do jednoho pytle se všemi podobnými chvílemi a místy, která kdy prožil. Jeho vědomí se proto rozprostírá simultánně napříč těmito dvěma dimenzemi, často bez omezení. Neví, jak zcela omezit pozornost mysli na své nitro, na jeden určitý bod. Namísto toho absorbuje z okolí symboly svých myšlenek, aby si nakonec uvědomil, že všude je doma a kdykoli je teď! Čím více tyto vnější symboly představují pravdy, které se dozvěděl v předchozím životě, tím lépe se cítí.
Retrográdní Jupiter konkrétně:
Ve znameních:
 • Retrográdní Jupiter v Beranu
 • Retrográdní Jupiter v Býku
 • Retrográdní Jupiter v Blížencích
 • Retrográdní Jupiter v Raku
 • Retrográdní Jupiter ve Lvu
 • Retrográdní Jupiter v Panně
 • Retrográdní Jupiter ve Vahách
 • Retrográdní Jupiter ve Štíru
 • Retrográdní Jupiter ve Střelci
 • Retrográdní Jupiter v Kozorohu
 • Retrográdní Jupiter ve Vodnáři
 • Retrográdní Jupiter v Rybách
V domech:
 • Retrográdní Jupiter v 1. domě
 • Retrográdní Jupiter v 2. domě
 • Retrográdní Jupiter v 3. domě
 • Retrográdní Jupiter v 4. domě
 • Retrográdní Jupiter v 5. domě
 • Retrográdní Jupiter v 6. domě
 • Retrográdní Jupiter v 7. domě
 • Retrográdní Jupiter v 8. domě
 • Retrográdní Jupiter v 9. domě
 • Retrográdní Jupiter v 10. domě
 • Retrográdní Jupiter v 11. domě
 • Retrográdní Jupiter v 12. domě


Zpět na retográdní planety


Zdroj: Martin Schulman (Karmická astrologie)
Aktuální postavení planet
Úterý | 17.5.2022 - 05:55
Slunce
Býk
26°14’
Býk
 
Luna
Střelec
9°54’
Stř
 
Merkur
Blíženci
3°12’
Blí
R
Venuše
Beran
16°39’
Ber
 
Mars
Ryby
24°09’
Ryb
 
Jupiter
Beran
1°10’
Ber
 
Saturn
Vodnář
24°57’
Vod
 
Uran
Býk
15°28’
Býk
 
Neptun
Ryby
24°58’
Ryb
 
Pluto
Kozoroh
28°31’
Koz
R
S.Uzel
Býk
22°19’
Býk
R
Lilith
Rak
3°35’
Rak
 
Cheirón
Beran
14°49’
Ber
 Vstup do dalšího znamení?


Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2022
Lunární kalendář
Luna ve Střelec Střelci
ukázat kalendář »