Retrográdní Merkur


Osobnost, kterou dává retrográdní Merkur
Objevuje-li se v horoskopu retrográdní Merkur, je jedincova vědomá mysl schopná čerpat z univerzálního vědomí ideje z dřívějších dob. Člověk si obvykle není vědom, že to dělá. Co si však uvědomuje, že pro něj není snadné dosáhnout, aby mu druzí porozuměli. Částečně je tomu tak kvůli převrácení Merkurova symbolu, kdy hmota získává převahu nad duchem a duší. V důsledku toho se člověk příliš zabývá formou svých idejí. A to působí na jádro jeho vědění jako blok.

Vlnová délka, na které se odehrává jeho mentální život, se navíc od zbytku společnosti mírně liší. Jeho myšlenkové procesy mají sklon opakovat se jako nekonečná nahrávka, a následkem toho většina toho, co člověk tvoří,jsou kopie toho, co už udělal - jenom v jiném tvaru či formě. Při řeči má problémy, aby vyslal takový telepatický obraz, který by se shodoval s významem jeho myšlenek. Často má proto pocit, že ho druzí nechápou, a diví se, proč nevidí vždy věci stejně jako on.

Připadá si mnohem víc oddělen od společnosti než člověk s direktně se pohybujícím Merkurem. Výsledkem je, že se zoufale pokouší vytvořit si s ostatními kontakt. Zachází tak daleko, že často přehnaně zdůrazňuje své myšlenky. Až to v lidech kolem něj vzbuzuje nevoli. Necítí se mezi lidmi dobře, a příliš tvrdě se proto snaží získat jejich přijetí. Nicméně i při tom nejmenším náznaku odmítnutí se velmi snadno vzdává. Posléze dojde k poznání, že jeho bezpečí spočívá ve větší odtažitosti a neosobnosti, než je tomu u lidí s direktně se pohybujícím Merkurem. Druzí lidé to často interpretuji jako „chlad", jedná se však čistě o problém vibrací retrográdního Merkuru, které jsou ve zřetelném nesouladu s vibracemi direktního pohybu. Za hradbou, kterou druzí vidí, se skrývá mnohem citlivější člověk, než by kdokoli řekl.

Jakmile se jednou prolomí komunikační bariéra, vynikne ohromné množství vhledů, které retrográdní Merkur přináší. Aby si to usnadnil, neměl by se retrográdní člověk pokoušet vtěsnávat způsob svého života do idejí a názorů lidí kolem sebe. Bude mít lepší pocit, když se namísto toho naučí cítit vděk za to, že vidí věci poněkud originálním způsobem.

Je zajímavé, že je známo mnoho případů velkých hudebních géniů s retrográdním Merkurem. Je možné, že je vědomí problémů s mluveným slovem vedlo k jiné formě komunikace, která jim poskytovala větší svobodu a větší možnosti vyjádření nuancí svých mentálních a emocionálních pochodů.

V oblastech, které vyžadují koncentraci, dokáže být tento člověk vynikajícím studentem, i když mu může trvat poněkud déle, než si dané ideje a principy osvojí. Nakonec však bude s předmětem obeznámen důkladněji, s mnohem větším vhledem a hloubkou než člověk s direktně se pohybujícím Merkurem. Je tomu tak proto, že člověk s retrográdním Merkurem nevynechá zhola nic. Nedokáže při studiu něco, co mu není zcela jasné, přeskočit. Bez ohledu na netrpělivost svých spolužáků se bude neustále k určité otázce vracet, dokud nenajde uspokojivou odpověď. Jeho doménou je studium historie, kde prostřednictvím zpětného studia lidské povahy může usuzovat, jak bude člověk s největší pravděpodobností fungovat v budoucnu. Rád pomocí svého odlišného náhledu učí druhé a má schopnost upozorňovat je na minulé detaily, které jsou nutné pro přítomnost, aby bylo možno znovu uchopit a složit dohromady díly skládanky, které by jinak chyběly. Vypadá to proto, že neustále bojuje s přirozeným během věcí. Vede to k tomu, že mu jeho blízcí nerozumí. Když se pocity oddělení od lidí, kterým chce být blízko, dostatečně nahromadí, vyvolá to v něm nervozitu a podrážděnost.

Protože k sobě přitahuje přehlížené, ale přesto užitečné myšlenky, má sklon přicházet do kontaktu s lidmi, kteří přebíhají tak rychle do budoucnosti, že jim uniká mnoho detailů z minulosti. Dokáže jim tuto mezeru zacelit, jakmile přestanou naslouchat. Protože dokáže být v kontaktu s různými časovými obdobími současně, funguje člověk s retrográdním Merkurem jako prostředník a tlumočník. Vždy má nějaké závažné poselství, ale bude se rozmýšlet, má-li ho předat, jestliže se necítí v danou chvíli druhými akceptován.

V oblasti sexuality tato konstelace působí potíže při nastolování hladké plynulé komunikace s opačným pohlavím. V některých případech může naznačovat homosexualitu, zejména v konjunkci nebo v kvadratuře na Mars, Venuši nebo Neptun, nebo je-li v osmém domě a tvoří nějaký aspekt s Uranem.

Karma spojená s retrográdním Merkurem
Člověk s retrográdním Merkurem je tady proto, aby prožil nevyřešenou karmu ve vztazích. Má sklon reagovat na druhé lidi, jakoby zastupovali lidi z minulosti. Má proto problémy udržet celé své vědomí „tady a teď."

Obvykle se to projevuje v podobě problémů s rodinou a příbuznými. Problém vztahů se však netýká pouze komunikace s lidmi. Zahrnuje také způsob, jakým člověk vnímá vesmír jako celek.

Retrográdni Merkur s sebou často nese problém toho, co by se dalo nazvat převrácenou realitou. Člověk má problémy porozumět základnímu vztahu mezi příčinou a následkem. Táže se na samotnou podstatu života, ale má často problémy vidět ty nejjednodušší souvislosti mezi věcmi, okolnostmi a lidmi. Ztrácí se v myšlenkách, které jsou neuchopitelné. Musí se proto naučit být spokojený s těmi nejzákladnějšími trivialitami, na kterých život spočívá. Tak rád objevuje vše, co je mimo lidské chápání, že téměř vždy ztrácí ze zřetele to, co je evidentní.

Z karmického hlediska se tento člověk musí naučit soustředit pozornost na současnou realitu, namísto aby se ztrácel v jemných záchvěvech, které vnímá. Jakmile se to naučí, vytvoří si pevný referenční bod v tady a teď, jehož prostřednictvím bude moci všechny své objevy sdělovat vnějšímu světu.
Retrográdní Merkur konkrétně:
Ve znameních:
 • Retrográdní Merkur v Beranu
 • Retrográdní Merkur v Býku
 • Retrográdní Merkur v Blížencích
 • Retrográdní Merkur v Raku
 • Retrográdní Merkur ve Lvu
 • Retrográdní Merkur v Panně
 • Retrográdní Merkur ve Vahách
 • Retrográdní Merkur ve Štíru
 • Retrográdní Merkur ve Střelci
 • Retrográdní Merkur v Kozorohu
 • Retrográdní Merkur ve Vodnáři
 • Retrográdní Merkur v Rybách




V domech:
 • Retrográdní Merkur v 1. domě
 • Retrográdní Merkur v 2. domě
 • Retrográdní Merkur v 3. domě
 • Retrográdní Merkur v 4. domě
 • Retrográdní Merkur v 5. domě
 • Retrográdní Merkur v 6. domě
 • Retrográdní Merkur v 7. domě
 • Retrográdní Merkur v 8. domě
 • Retrográdní Merkur v 9. domě
 • Retrográdní Merkur v 10. domě
 • Retrográdní Merkur v 11. domě
 • Retrográdní Merkur v 12. domě


Zpět na retográdní planety


Zdroj: Martin Schulman (Karmická astrologie)
Aktuální postavení planet
Úterý | 17.5.2022 - 07:01
Slunce
Býk
26°17’
Býk
 
Luna
Střelec
10°38’
Stř
 
Merkur
Blíženci
3°10’
Blí
R
Venuše
Beran
16°42’
Ber
 
Mars
Ryby
24°11’
Ryb
 
Jupiter
Beran
1°11’
Ber
 
Saturn
Vodnář
24°57’
Vod
 
Uran
Býk
15°28’
Býk
 
Neptun
Ryby
24°58’
Ryb
 
Pluto
Kozoroh
28°31’
Koz
R
S.Uzel
Býk
22°19’
Býk
R
Lilith
Rak
3°35’
Rak
 
Cheirón
Beran
14°49’
Ber
 



Vstup do dalšího znamení?


Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2022
Lunární kalendář
Luna ve Střelec Střelci
ukázat kalendář »