Hlavní strana > Astrologie > Tajemno > Karmická astrologie > Retrogradita a individualita

Retrogradita a individualita


Je zajímavé pozorovat, jak znamení a domy, ve kterých se retrográdní planety nalézají, určují, jakou fázi retrográdního procesu si zvolí člověk jakožto fázi pro svůj život nejpohodlnější. Následkem toho si různí lidé, se stejnými retrográdními planetami, ale umístěnými v rozdílných znameních nebo domech, přirozeně volí různé fáze retrográdního procesu. Lidé se stejnými retrográdními planetami se mohou proto ve svém jednání lišit.

Z tohoto důvodu byla pravá povaha retrográdních planet po tolik let obestřena iluzemi. V rámci těchto planet totiž existuje nesčíslné množství variant jedinečného lidského projevu. Pregnantně řečeno, kombinace retrográdní planety v určitém znamení s dvanácti možnými domy a tři sta šedesáti stupni o něčem svědčí. O tom, že stejným způsobem bude tuto retrográdní planetu s největší pravděpodobností užívat stejným způsobem každý čtyřtisící třístý dvacátý člověk. Přirozeně, že to interpretaci astrologa značně ztěžuje a vysvětluje to názorněji, proč zůstávaly retrográdní planety po dlouhá léta velkou neznámou. Ve skutečnosti to však opět zdůrazňuje velkou svobodu, kterou má člověk, když se osobně rozhoduje, jak bude svých planet užívat.

Retrogradita a různé dimenze
K pochopení celé povahy retrográdních planet je důležité si uvědomit, že tyto planety působí ve stejnou chvíli v několika dimenzích. Člověk prožívá třífázový retrográdní proces, což má za následek, že je velmi snadno nesynchronní s přítomnou chvílí. Při procházení různými fázemi tohoto procesu se však pokouší také korigovat svou karmu z jiných životů. Výsledkem je jednak, že je v tomto životě buď pozadu nebo sám sebe předbíhá, ale také, že určitá část jeho samého není v tomto životě vůbec. K nedostatku synchronizace s chronologickým časem, což by samo o sobě stačilo mnohé lidi rozhodit, se však přidává ještě odlišná dimenze prožívání při orientaci v prostoru, která je u tohoto člověka poněkud originální.

Retrogradita a prostor
Člověk v první fázi retrográdního procesu (předbíhání sebe sama ve snaze docílit, aby se budoucnost odehrávala nyní) se pokouší vystupovat tak magneticky pozitivně, že se skutečně přibližuje k předmětům a lidem mnohem více než člověk bez retrográdních planet. V této fázi vstupuje do aur druhých lidí, skáče lidem do řeči a doslova si všechno vyžebrá, půjčí nebo ukradne, a to v takové formě, která mu připadá pro jeho prožitky nezbytná. Všichni lidé mají kolem sebe mentální prostor, který považují za své soukromí. A to do té míry, že naruší-li někdo tento prostor, lze očekávat, že poškozený člověk dá najevo svou nevoli. Můžete se o tom sami přesvědčit. Až budete příště s někým v restauraci, pokuste se co nejnenápadněji přesunout příbor přes pomyslný střed stolu a sledujete reakci svého spolustolovníka, který bude mít pocit, že zasahujete do prostoru, který není váš. To samé se do značné míry děje s člověkem, který prožívá první fázi retrográdního procesu. Jak jenom může, rozšiřuje svůj vlastní mentální prostor.

Během této fáze se tento člověk druhým lidem jeví jako otevřeně agresivní. Ve druhé fázi, kdy skutečně prožívá všechny informace a prostor, které už si sám pro sebe před tím naplánoval, vychází s druhými lidmi mnohem snadněji. V okamžiku, kdy se přesune do třetí fáze, kdy se vrací nazpět a přehrává si budoucnost, která se už stala, se do značné míry uzavírá. Stahuje-li se sám do sebe, používá během této fáze stále méně a méně prostoru a nedokáže pochopit, proč ho druzí používají tolik. Během této fáze se člověk od druhých lidí odvrací. Tato skutečnost byla dlouhá léta považována za nejmarkantnější rys chování, který retrográdní planety způsobují. Při své regresi do minulosti pohlcuje tento člověk energie všeho, co má kolem sebe. Přestože se tomu sám brání, potřebuje to, aby mohl dospět k bodu, kdy vstoupí do nové první fáze prožívání a začne opět vyzařovat energii a expandovat v čase a prostoru.

Zdroj: Martin Schulman (Karmická astrologie)
Aktuální postavení planet
Úterý | 17.5.2022 - 05:26
Slunce
Býk
26°13’
Býk
 
Luna
Střelec
9°36’
Stř
 
Merkur
Blíženci
3°12’
Blí
R
Venuše
Beran
16°37’
Ber
 
Mars
Ryby
24°08’
Ryb
 
Jupiter
Beran
1°10’
Ber
 
Saturn
Vodnář
24°57’
Vod
 
Uran
Býk
15°28’
Býk
 
Neptun
Ryby
24°58’
Ryb
 
Pluto
Kozoroh
28°31’
Koz
R
S.Uzel
Býk
22°19’
Býk
R
Lilith
Rak
3°34’
Rak
 
Cheirón
Beran
14°49’
Ber
 Vstup do dalšího znamení?


Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2022
Lunární kalendář
Luna ve Střelec Střelci
ukázat kalendář »