Hlavní strana > Astrologie > Tajemno > Karmická astrologie > Retrogradita a zákon relativity

Retrogradita a zákon relativity


Retrográdní planety s sebou nesou odlišné vnímání času, což vede k tomu, že člověk zakouší také odlišné vnímání prostoru. Výsledná životní zkušenost se proto vždy velmi liší od toho, co by se dalo nazvat normou. Podle zákonů relativity neexistuje nic ve vesmíru samo o sobě, ale spíše funguje v souladu se zákony všeho ostatního, co je s tím spojeno. Kola auta se otáčejí v přímé úměrnosti k tlaku, který člověk vyvíjí na plynový pedál. Zároveň se zdá, že sama zem se pohybuje v závislosti na kolech. A tak je tomu ve vesmíru se vším. Stejně jako lidé s direktními planetami mají určité vnímání času a prostoru a prostřednictvím tohoto vnímání žijí své životy, mají také retrográdní lidé své časoprostorové vztahy. Jejich vnímání těchto dimenzí bytí se však od vnímání lidí bez retrográdních planet liší.

Ve skutečnosti je tomu tak, že orientace v čase a prostoru zprostředkovaná retrográdními planetami se liší i od orientace, kterou člověk prožívá prostřednictvím jiných částí sebe sama spojených s direktními planetami. Jednou částí sebe sama se vztahuje k vesmíru určitým způsobem, zatímco jinými částmi se k němu vztahuje jinak. Důležité je uvědomit si, že vesmír se k němu chová do značné míry podle toho, jak ho subjektivně vnímá.

Někteří lidé vnímají celý svět přes hmotu, substanci a formu. Jiní pohlížejí na svět prostřednictvím Ducha. A je i nemnoho takových, kteří prožívají svůj vztah k okolnímu světu prostřednictvím pohledu své Duše. Většina lidí zakouší směs všech těchto způsobů, přičemž jeden z nich v určitých okamžicích převažuje nad jinými. Retrográdní planeta, se kterou se v současném životě dostávají do popředí silné karmické lekce, má sklon vyzdvihovat hmotnou nebo formální stránku života. Posouvá člověka do primitivnějších částí sebe sama, kde převažuje boj o přežití v rámci podmínek a lidí, kteří ho obklopují, nad naplněním Duše. Ještě silnější je tento efekt, jedná-li se o vnitřní retrográdní planety (Merkur, Venuše a Mars), jejichž prostřednictvím se člověk potýká se stále stejnými, důvěrnými, osobními a blízkými částmi své bytosti, s nimiž bojuje od svého vzniku v čase. Je nepochybně pravdou, že jak se člověk přesouvá z jedné fáze retrográdního procesu do jiné, přesouvá se i jeho důraz na hmotu, ducha nebo duši. Je však třeba mít na paměti, že duše a duch jsou nad zákony karmy. Během jednotlivých retrográdních fázích se proto vždy vyskytuje stopový pozůstatek substance a hmoty (zejména éterické).

Tyto stopy éterické nebo astrální hmoty, které téměř vždy doprovázejí projevy retrográdních planet, v sobě nesou informaci pro karmické naplnění. Protože je ve hře hmota, vzniká pocit, že retrográdní planety daného člověka mají o něco, v některých případech o hodně větší váhu než direktní planety. Díky této skutečnosti mají lidé, kteří se projevují prostřednictvím svých retrográdních pla net, ohromnou schopnost dělat na své posluchače silný dojem. Člověk, se kterým mluví, se může rozhodnout v dané chvíli jejich slova ignorovat, je však pro něj obtížné ignorovat éterickou nebo astrální hmotu, která byla spolu se slovy vyslána, a která způsobí, že se daná zpráva usadí v jeho paměti, dokud nebude připraven tuto zprávu buď přijmout nebo odmítnout, podle informace, kterou k ní následně přidá. Z tohoto důvodu jsou myšlenkové formy retrográdního člověka neobyčejně silné, zejména během první fáze (kdy tyto formy expandují a člověk je vyjadřuje s jistou dávkou síly), a je velmi těžké nechat je bez povšimnutí. Přestože způsob, jakým jsou vyjadřovány, má za následek, že v jejich příjemci se projevuje přirozený sklon udělat právě to!

Zdroj: Martin Schulman (Karmická astrologie)
Aktuální postavení planet
Úterý | 17.5.2022 - 06:14
Slunce
Býk
26°15’
Býk
 
Luna
Střelec
10°07’
Stř
 
Merkur
Blíženci
3°11’
Blí
R
Venuše
Beran
16°39’
Ber
 
Mars
Ryby
24°10’
Ryb
 
Jupiter
Beran
1°10’
Ber
 
Saturn
Vodnář
24°57’
Vod
 
Uran
Býk
15°28’
Býk
 
Neptun
Ryby
24°58’
Ryb
 
Pluto
Kozoroh
28°31’
Koz
R
S.Uzel
Býk
22°19’
Býk
R
Lilith
Rak
3°35’
Rak
 
Cheirón
Beran
14°49’
Ber
 Vstup do dalšího znamení?


Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2022
Lunární kalendář
Luna ve Střelec Střelci
ukázat kalendář »