Jupiter - Láska k Bohu


Jupiter je zákonodárce. V životě existují zákony, které jsou úplně jasné, jako například gravitační zákon. Ale existují zákony, jež řídí všechno, a některé z nich nejsou tak jasně dokazatelné jako ten, který říká, že jestliže spadnete, narazíte na zem. Věda nám odebrala mnoho z citu pro existenci jiných zákonů než těch vědecky dokazatelných. ale tyto zákony přesto existují, a pokud si jejich existenci neuvědomujeme, jsme jako padající letadla, a nakonec narazíme na zem!

Tyto méně evidentní zákony byly tradičně připisovány „Bohu“. (Slovo je v uvozovkách, protože je potřeba, aby byl jeho význam objasněn.) Pro mnoho lidí je „Bůh“ spojen se zkostnatělým světem církví a agresivními vykladači bible, anebo jakýmkoliv jiným místem uctívání božské mocnosti a jeho kněžími. Je to výsledek toho, že „Boží“ zákony byly vykládány lidmi, kteří tak činili se svými vlastními malými zákony – tedy že se jim stavěla do cesty jejich ctižádost a domýšlivost. Jinými slovy, využívali našeho vrozeného citu pro existenci božství nebo vyšší moci k tomu, aby náš ošálili a strachem přinutili věřit něčemu, co mělo mnohem více společného s jejich vlastními záměry než se záměry „Božími“. A to ve spojení s arogancí vědy vůči „Bohu“, způsobilo, že se „Bůh“ stal pro mnoho lidí mrtvým, nepřijatelným anebo neuvěřitelným. Jenže co se zde ve skutečnosti odehrává, je to, že to není ani tak sám „Bůh“, jehož mnozí přestali uznávat či v něj věřit, ale právě ta překroucená představa o „Bohu“, která jim leze krkem. Problém je v tom, že se tito „falešní kněží“ by byli uspěli, kdybychom s vaničkou vylili i dítě. A my nyní to dítě potřebujeme, potřebujeme něco, co je božské a co přesahuje to, co nám věda řekla a vnutila. Naštěstí se zdá, že se začínáme k „Bohu“ vracet – avšak k jeho nové, intuitivněji a osobněji definované podobě.

Ve vztahu - Jupiter získává zvlášť hluboký význam vzhledem k výše popsanému úmrtí „Boha". Protože lidské bytosti mají vrozenou potřebu nalézt „Boha" — tedy cit pro vyšší smysl, cit pro existenci vyšší bytosti nebo plánu, jenž řídí naše životy - budeme ho i nadále podvědomě hledat, přestože nám věda řekla, že nikdy neexistoval. A tak budeme hledat „Boha" ve svých partnerech. To je důvod, proč od nich tolik očekáváme, přikládáme jim nesprávný význam a máme pocit, že se svět zboří, jestliže je ztratíme.

Jupiter je ve vztahu důležitý také proto, že reprezentuje vlastnosti, které jsou ve vztahu opomíjeny, anebo jdou přinejmenším stranou při našich romantických či idealistických úmyslech — nebo manželských slibech. Tyto vlastnosti znamenají více než fyzická touha a emocionální potřeby, a patří mezi ně ctnost, závazky, mravnost a víra v nějaké vyšší dobro a úcta k němu. Koneckonců, Jupiter je o růstu - z hlediska rozvoje lepšího charakteru a vztahu.

Jupiter je vyšší hledisko. Existují dalekosáhlé důvody pro vztahy, jež mají co dělat s takovými věcmi, jako je vnitřní spojení s určitými lidmi, které je potřeba prozkoumat a poznat z důvodů, jež často unikají omezenějšímu hledisku, vymezenému nějakým romantickým nebo průměrným očekáváním. Například cesta, kterou vztah prošel, mohla vyžadovat utrpení a odolnost — tedy zkušenost, která dvojici přivedla k takové míře porozumění, jehož by nedosáhli, kdyby tuto cestu nepodstoupili.

Názory, náboženské a kulturní přesvědčení každé osoby (nebo jejich neexistence) — a to, jak jsou sdíleny nebo přijímány, odmítány nebo vnucovány - mohou být stěžejní pro stabilitu a harmonii vztahu.

Zdroj: Lyn Birkbeck (Astrologie vztahů)
Zjištění postavení planet
Na území České a Slovenské republiky lze využít následující formulář.

Den narození
Čas
:

Jupiter - ve znameních
Beran
Jupiter v Beranu
Jupiter v Beranu předznamenává v povaze vůdčí schopnosti v oblasti vyšších vědomostí. Přirozené vlohy Jupiteru k filosofii, vzdělávání a jiným duševním a duchovním záležitostem ...

Býk
Jupiter v Býku
Jupiter v Býku naznačuje jedince, který umí zacházet s penězi. Dokáže peníze a jiné prostředky výnosně a solidně využít. Je názoru, že hromadění majetku je nutné, když člověk c...

Blíženci
Jupiter v Blížencích
Jupiter v Blížencích vytváří intelektuální zvídavost bez ohledu na to, zda měl člověk příležitost dobrého vzdělání nebo ne. Jeho mysl je velmi přístupná novým nápadům a idejí...

Rak
Jupiter v Raku
Jupiter ve znamení Raka naznačuje, že člověk dobře chápe důležité morální principy, které mu již v ranném věku vštípili rodiče. Během dospívání se tyto vlastnosti nadále rozví...

Lev
Jupiter ve Lvu
Tato poloha Jupitera naznačuje optimismus, sebedůvěru a štědrost. Člověk má značnou míru fyzické energie a povšechně je tělesně zdatný. Má poněkud teatrální vystupování a rád se...

Panna
Jupiter v Panně
Jupiterovi se v Panně příliš nedaří, protože jeho rozmach a celkový obraz jsou omezeny úzkostlivou a úzkoprsou Pannou. Může se stát, že člověk započne rozsáhlý projekt, ve kterém p...

Váhy
Jupiter ve Vahách
Jupiter ve Vahách vytváří v povaze mimořádně pevné morální principy, smysl pro spravedlnost a poctivé jednání. Člověk bude přitahován k jedincům, kteří sdílejí jeho idealistické...

Štír
Jupiter ve Štíru
Tato poloha ve hvězdné mapě narození naznačuje člověka, který jedná v závažných věcech s prudkou citovostí. Své záležitosti řeší s tajnůstkářskou vážností. Uplatňuje v nich ...

Střelec
Jupiter ve Střelci
Jupiter je ve Střelci ve svém přirozeném znamení a proto zde obvykle vytváří bezstarostného, radostného a nesobeckého jedince. Rád ostatním nějak vylepší život.
Je to venkov...

Kozoroh
Jupiter v Kozorohu
Rozpínavost Jupitera je v Kozorohu omezována. Vytváří v člověku sklon doslovně se přidržovat zákona, byť by to bylo na úkor skutečné spravedlnosti. Je to hlídač zákona a mravouk, kte...

Vodnář
Jupiter ve Vodnáři
Jupiter ve Vodnáři naznačuje jedince, který vítá ostatní rovnou měrou bez ohledu na jejich rasu, náboženství nebo společenskou třídu. Je to po všech stránkách nezaujatý a demokratick...

Ryby
Jupiter v Rybách
Jupiter v Rybách značí jedince, který je svým způsobem hotový Samaritán. Snaží se nenápadně a skromně pomáhat ostatním. Je rád mimo střed pozornosti a raději zůstává skryt v záku...Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2022
Lunární kalendář
Luna v BlíženciBlížencích
ukázat kalendář »