Hlavní strana > Astrologie > Planety lásky > Jupiter > Jupiter ve Vodnáři

Jupiter ve Vodnáři


Jupiter ve Vodnáři naznačuje jedince, který vítá ostatní rovnou měrou bez ohledu na jejich rasu, náboženství nebo společenskou třídu. Je to po všech stránkách nezaujatý a demokratický rovnostář. Je úžasně snášenlivý a plný pochopení, což mu přinese úspěch v činnosti, zabývající se lidmi a lidstvem.
Má nadání k práci v osobním oddělení nebo jakékoli práci se zaměstnanci, protože od přírody potřebuje pomáhat ostatním. K novým projektům přistupuje se svěžími a originálními nápady. Přes tyto kladné povahové rysy se nesnaží vyhledávat pozici, ve které by nesl velkou odpovědnost. Může mu scházet ukázněnost. Nedostatek zájmu o hmotné záležitosti omezuje jeho blahobyt a hmotný prospěch. Za jistých podmínek se může stát naopak nesnášenlivým a odbojným.

S Jupiterem ve Vodnáři vyvstává otázka, jaký by měl být tento Svět. Proto chcete vnímat život co nejdemokratičtějším a nejotevřenějším způsobem. V podstatě cítíte, že abyste mohli načrtnout běh života do budoucnosti, je nutná nějaká forma shody názoru; že by se všichni měli shodnout, nebo alespoň shodnout na tom, že se budou lišit. Je tedy nezbytné, v zájmu rozvíjení a uskutečnění této vaší idealistické a humanitární filozofie, abyste sdíleli své osobní názory s ostatními, skrze přátelství, pracovní nebo jiné vztahy, skrze skupiny nebo jakákoli sdružení.

Ale paradoxní a nejdůležitější na tom je, že první kroky musíte udělat se svou vlastní vírou, než ji budete moci nabídnout ostatním. A pak, tím, že budete přimíchávat víry ostatních, dosáhnete takového systému víry, jenž bude vyhovovat cílům a záměrům celé skupiny. Představa je taková, že kdyby se takto pokračovalo dál krok za krokem, celé lidstvo by nakonec sdílelo společnou ideologii. Vaší představou Boha je Světové náboženství. Vaše filozofie je velmi podobná filozofii Nového věku - věku Vodnáře. Takže se jedná o dlouhodobý plán.

Záludností této nádherné představy, že celé lidstvo může být spolu jako Jeden, je v tom, že pro začátek musíte mít jenom toho „jednoho", tedy své vlastní, příliš lidské a nedokonalé já. Jinými slovy, abyste podpořili tento cíl, když zpočátku rozšiřujete svou vlastní víru, měli byste tak dělat s vědomím, že může mít jistý dogmatický a nerealistický obsah. Také to znamená vztáhnout na sebe stejně vysoké požadavky tolerance a otevřenosti k diskusi, jaké plodí samy vaše zásady. Slabina, kterou to má, je typická pro Vodnáře, a to: použít ideál, se kterým všichni vaši přátelé a spolupracovníci souhlasí, aby mohly být ignorovány všechny vaše osobní nedostatky při horlivém hledání „podstaty". Taková sdružení bývají nevyhnutelně nespolehlivá a rozpadají se, protože jsou založena na touze uniknout, a ne osvobodit.

Radosti dosáhnete tím, že si uvědomíte, že všichni máme něco společného, a že když budeme sdílet naděje i strachy, dosáhneme společného vědomí, souhlasu založeného na poznání, že láska a tolerance jsou počátkem i koncem lidské existence. Jinak radosti nedosáhneme. Vaše radost také spočívá ve vědomí, že my i vy jsme na cestě.

Zdroj: Lyn Birkbeck (Astrologie - Praktická příručka)
Zjištění postavení planet
Na území České a Slovenské republiky lze využít následující formulář.

Den narození
Čas
:

Jupiter - ve znameních
Beran
Jupiter v Beranu
Jupiter v Beranu předznamenává v povaze vůdčí schopnosti v oblasti vyšších vědomostí. Přirozené vlohy Jupiteru k filosofii, vzdělávání a jiným duševním a duchovním záležitostem ...

Býk
Jupiter v Býku
Jupiter v Býku naznačuje jedince, který umí zacházet s penězi. Dokáže peníze a jiné prostředky výnosně a solidně využít. Je názoru, že hromadění majetku je nutné, když člověk c...

Blíženci
Jupiter v Blížencích
Jupiter v Blížencích vytváří intelektuální zvídavost bez ohledu na to, zda měl člověk příležitost dobrého vzdělání nebo ne. Jeho mysl je velmi přístupná novým nápadům a idejí...

Rak
Jupiter v Raku
Jupiter ve znamení Raka naznačuje, že člověk dobře chápe důležité morální principy, které mu již v ranném věku vštípili rodiče. Během dospívání se tyto vlastnosti nadále rozví...

Lev
Jupiter ve Lvu
Tato poloha Jupitera naznačuje optimismus, sebedůvěru a štědrost. Člověk má značnou míru fyzické energie a povšechně je tělesně zdatný. Má poněkud teatrální vystupování a rád se...

Panna
Jupiter v Panně
Jupiterovi se v Panně příliš nedaří, protože jeho rozmach a celkový obraz jsou omezeny úzkostlivou a úzkoprsou Pannou. Může se stát, že člověk započne rozsáhlý projekt, ve kterém p...

Váhy
Jupiter ve Vahách
Jupiter ve Vahách vytváří v povaze mimořádně pevné morální principy, smysl pro spravedlnost a poctivé jednání. Člověk bude přitahován k jedincům, kteří sdílejí jeho idealistické...

Štír
Jupiter ve Štíru
Tato poloha ve hvězdné mapě narození naznačuje člověka, který jedná v závažných věcech s prudkou citovostí. Své záležitosti řeší s tajnůstkářskou vážností. Uplatňuje v nich ...

Střelec
Jupiter ve Střelci
Jupiter je ve Střelci ve svém přirozeném znamení a proto zde obvykle vytváří bezstarostného, radostného a nesobeckého jedince. Rád ostatním nějak vylepší život.
Je to venkov...

Kozoroh
Jupiter v Kozorohu
Rozpínavost Jupitera je v Kozorohu omezována. Vytváří v člověku sklon doslovně se přidržovat zákona, byť by to bylo na úkor skutečné spravedlnosti. Je to hlídač zákona a mravouk, kte...

Vodnář
Jupiter ve Vodnáři
Jupiter ve Vodnáři naznačuje jedince, který vítá ostatní rovnou měrou bez ohledu na jejich rasu, náboženství nebo společenskou třídu. Je to po všech stránkách nezaujatý a demokratick...

Ryby
Jupiter v Rybách
Jupiter v Rybách značí jedince, který je svým způsobem hotový Samaritán. Snaží se nenápadně a skromně pomáhat ostatním. Je rád mimo střed pozornosti a raději zůstává skryt v záku...Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2022
Lunární kalendář
Novoluní v RakRaku
ukázat kalendář »