Hlavní strana > Astrologie > Planety lásky > Jupiter > Jupiter ve Štíru

Jupiter ve Štíru


Tato poloha ve hvězdné mapě narození naznačuje člověka, který jedná v závažných věcech s prudkou citovostí. Své záležitosti řeší s tajnůstkářskou vážností. Uplatňuje v nich prozíravost a přiostřenou soudnost.
Má zvláštní nadání pro obchodování a finance. Vyniká v komerčním podnikání a vedení vlastní živnosti, protože je ochoten se do věcí hluboce ponořit a vniknout do podstaty podniku. Ve svých názorech a morálních stanoviscích vládne nesmlouvavou silou přesvědčení. Má ohromnou sebedůvěru a rád silou vůle ovládá ostatní. Je to prozíravý, odhodlaný i zarytý jedinec.

Ten nebo to, co považujete za neodolatelné, vás bude omezovat. Ať jste si toho vědomi nebo ne, vaše filozofie je filozofie typu „není zisku bez bolesti", přičemž se míní zisk buď ve vašem materiálním, nebo duševním životě. Ve skutečnosti ale oba mají tendenci se vzájemně proplétat. Přesto, abychom byli přesnější, se jedná spíše o případ „není zisku beze ztráty — toho, co už nepotřebujete".

Touha, jež vyrůstá z této filozofie, je vskutku mocná, protože ve vás vzbuzuje hlad po hloubce, temnotě a tajemnu, a nakonec vám je pomůže najít. Případně jste vy ten hluboký, temný a tajemný, a někdo jiný vás odhalí! Takže Jupiter ve Štíru nesnáší radostně povrchní projevy jiných lidí, ale ani vaše vlastní. Temná stránka vaší povahy je tím místem, kde se skrývá to nejcennější. A vy tak či onak projdete peklem a povodní, abyste zničili ty ubrečené a vratké části, které ohrožují nebo brání v objevení této „drahocennosti".

Při hledání hloubky a katarze vám poskytnou nejvíc příležitostí sexuální dimenze zážitku. V procesu hledání nějakým způsobem pravděpodobně příliš zdůrazňujete sex, aby se vám roztočila i ta větší kola. Neobvyklé zážitky a neúnavné experimentování jsou pravděpodobně vaší podstatou, což ale může vést k poruchám „trávení" ve formě degradace, potíží pohlavních orgánů a citové nestability. Nicméně to všechno je v rámci vašeho způsobu života normální, jako voda na váš mlýn. Čím je temněji, tím více musí člověk zářit.

Jiný - i když pravděpodobně méně vědomý - způsob, jak žít nebezpečně, je skrze finanční aktivity, které vás mohou zruinovat. To vám také poskytuje pocit, že se pohybujete na hraně, že si zahráváte se smrtí. Víra, že získáte pouze skrze nějakou ztrátu, se může jednoduše projevit tím, že vyděláte peníze dědictvím nebo odkazem. Ve své „nejnevýbojnější" podobě se Jupiter ve Štíru projeví nedostatkem podnikavosti kvůli strachu z proměny, kterou by s sebou přinesl růst.

Přímější a nebezpečnější metoda, jak se ponořit do uspokojování intenzivních citů a do potvrzování hlubokých přesvědčení, je magie - černá nebo bílá. Vaše představa Boha je podobná Odhalené Éset (Éset, Isis, staroegyptská bohyně plodnosti; sestra a manželka boha Usíra, Osirise, zpodobňovaná jako krásna žena s rouškou),jež představuje život takový, jaký v jádru opravdu je, ne takový, za jaký jsme ho ze strachu a povrchně přestrojili. Radost, která prýští z tohoto nekonečného hledání, je schopná pomoci ostatním projít skrze hluboká a temná místa a období. Ale co je důležitější, vy sami byste se měli učit překonávat těžkosti života disciplinovaným, osvíceným a spořádaným způsobem.

Zdroj: Lyn Birkbeck (Astrologie - Praktická příručka)
Zjištění postavení planet
Na území České a Slovenské republiky lze využít následující formulář.

Den narození
Čas
:

Jupiter - ve znameních
Beran
Jupiter v Beranu
Jupiter v Beranu předznamenává v povaze vůdčí schopnosti v oblasti vyšších vědomostí. Přirozené vlohy Jupiteru k filosofii, vzdělávání a jiným duševním a duchovním záležitostem ...

Býk
Jupiter v Býku
Jupiter v Býku naznačuje jedince, který umí zacházet s penězi. Dokáže peníze a jiné prostředky výnosně a solidně využít. Je názoru, že hromadění majetku je nutné, když člověk c...

Blíženci
Jupiter v Blížencích
Jupiter v Blížencích vytváří intelektuální zvídavost bez ohledu na to, zda měl člověk příležitost dobrého vzdělání nebo ne. Jeho mysl je velmi přístupná novým nápadům a idejí...

Rak
Jupiter v Raku
Jupiter ve znamení Raka naznačuje, že člověk dobře chápe důležité morální principy, které mu již v ranném věku vštípili rodiče. Během dospívání se tyto vlastnosti nadále rozví...

Lev
Jupiter ve Lvu
Tato poloha Jupitera naznačuje optimismus, sebedůvěru a štědrost. Člověk má značnou míru fyzické energie a povšechně je tělesně zdatný. Má poněkud teatrální vystupování a rád se...

Panna
Jupiter v Panně
Jupiterovi se v Panně příliš nedaří, protože jeho rozmach a celkový obraz jsou omezeny úzkostlivou a úzkoprsou Pannou. Může se stát, že člověk započne rozsáhlý projekt, ve kterém p...

Váhy
Jupiter ve Vahách
Jupiter ve Vahách vytváří v povaze mimořádně pevné morální principy, smysl pro spravedlnost a poctivé jednání. Člověk bude přitahován k jedincům, kteří sdílejí jeho idealistické...

Štír
Jupiter ve Štíru
Tato poloha ve hvězdné mapě narození naznačuje člověka, který jedná v závažných věcech s prudkou citovostí. Své záležitosti řeší s tajnůstkářskou vážností. Uplatňuje v nich ...

Střelec
Jupiter ve Střelci
Jupiter je ve Střelci ve svém přirozeném znamení a proto zde obvykle vytváří bezstarostného, radostného a nesobeckého jedince. Rád ostatním nějak vylepší život.
Je to venkov...

Kozoroh
Jupiter v Kozorohu
Rozpínavost Jupitera je v Kozorohu omezována. Vytváří v člověku sklon doslovně se přidržovat zákona, byť by to bylo na úkor skutečné spravedlnosti. Je to hlídač zákona a mravouk, kte...

Vodnář
Jupiter ve Vodnáři
Jupiter ve Vodnáři naznačuje jedince, který vítá ostatní rovnou měrou bez ohledu na jejich rasu, náboženství nebo společenskou třídu. Je to po všech stránkách nezaujatý a demokratick...

Ryby
Jupiter v Rybách
Jupiter v Rybách značí jedince, který je svým způsobem hotový Samaritán. Snaží se nenápadně a skromně pomáhat ostatním. Je rád mimo střed pozornosti a raději zůstává skryt v záku...Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2022
Lunární kalendář
Luna v BlíženciBlížencích
ukázat kalendář »