Jupiter v Beranu


Jupiter v Beranu předznamenává v povaze vůdčí schopnosti v oblasti vyšších vědomostí. Přirozené vlohy Jupiteru k filosofii, vzdělávání a jiným duševním a duchovním záležitostem z něj ve znamení Berana vytváří novátora nebo zlepšovatele, ať se jedná o studenta nebo profesionálního praktika. Člověk je v těchto oblastech velmi tvořivý a podnikavý; jedná nezávisle a sebejistě. Protože je takto samostatný, obvykle se mu daří nejlépe, když vede svůj vlastní podnik.
Je to typ, který dokáže již od mládí k sobě připoutat spoustu dobrých věcí, které život nabízí. Často ale má sklon být ve svých podnicích a ve finančních záležitostech příliš sebejistý, troufalý, ba i nedbalý. Jeho impulzívnost je mocnější než praktický zdravý rozum.

Ať jste jakkoli starý, máte nadšení a víru dítěte, a proto to můžete v životě daleko dotáhnout. Musíte si ale dávat pozor, aby se vaše vrozená dychtivost nestala arogancí anebo aby se vaše velkomyslnost neutopila v marnotratnosti.

Vaše víra spočívá na principu, že Život se o ty, kteří ho žijí, postará. Spontánní důvěra je vaším nejpozitivnějším způsobem bytí. Když se věci nedaří, tato filozofie vám říká, že je toho ještě pořád mnoho před vámi, že životní zásoby možností a zážitků jsou nevyčerpatelné.

Není překvapující, že Jupiter v Beranu přivolává docela mnoho klopýtnutí a pádů, hlavně proto že máte tendenci vzít si příliš velké sousto v důsledku přemíry entuziasmu, ale také kvůli nedostatku know-how či kvůli vaší neochotě ocenit nebo využít schopností jiných. Nicméně vaše velká naděje a odvaha vás z toho vždy dostane, a co je důležitější, je právě vaše připravenost vrhnout se po hlavě do zážitku, jenž vás přivede k tomu, co potřebujete vědět. Vaše Duše vždy předvídá výzvy a požadavky růstu na všech úrovních, a kromě toho k významnému pokroku obvykle dochází impulzivně.

Vaše představa Boha je představa síly, která nikdy neodpočívá, která opouští anebo obnovuje to, co je zastaralé a nepoužitelné, navěky bude dělat další krok kupředu, a další, a další... Takže máte silnou a nepřetržitou potřebu cítit, že váš život někam směřuje, a jste ochotni investovat velké množství času, peněz a energie, abyste to zajistili. Takový přístup přitáhne následovníky, hlavně když jsou ve vaší osobnosti další vůdcovské rysy (které se projeví u jiných kombinací planet a znamení).

Může to samozřejmě také přitáhnout bezradné lidi, protože vzniká zdání, že je všechno na vás. Ale je to skutečně něco pro vás, začínat věci a zajistit, že určití lidé je budou udržovat v chodu, zatímco vy řídíte dále — a dále — následujíce svou mladistvou hvězdu. Radost nacházíte v prožívání Života jako procesí s vámi v čele, nebo někde poblíž čela. Vaše dobrá vůle se projevuje, když se probíráte svou vizí, která bude navěky ležet před vámi.

Zdroj: Lyn Birkbeck (Astrologie - Praktická příručka)
Zjištění postavení planet
Na území České a Slovenské republiky lze využít následující formulář.

Den narození
Čas
:

Jupiter - ve znameních
Beran
Jupiter v Beranu
Jupiter v Beranu předznamenává v povaze vůdčí schopnosti v oblasti vyšších vědomostí. Přirozené vlohy Jupiteru k filosofii, vzdělávání a jiným duševním a duchovním záležitostem ...

Býk
Jupiter v Býku
Jupiter v Býku naznačuje jedince, který umí zacházet s penězi. Dokáže peníze a jiné prostředky výnosně a solidně využít. Je názoru, že hromadění majetku je nutné, když člověk c...

Blíženci
Jupiter v Blížencích
Jupiter v Blížencích vytváří intelektuální zvídavost bez ohledu na to, zda měl člověk příležitost dobrého vzdělání nebo ne. Jeho mysl je velmi přístupná novým nápadům a idejí...

Rak
Jupiter v Raku
Jupiter ve znamení Raka naznačuje, že člověk dobře chápe důležité morální principy, které mu již v ranném věku vštípili rodiče. Během dospívání se tyto vlastnosti nadále rozví...

Lev
Jupiter ve Lvu
Tato poloha Jupitera naznačuje optimismus, sebedůvěru a štědrost. Člověk má značnou míru fyzické energie a povšechně je tělesně zdatný. Má poněkud teatrální vystupování a rád se...

Panna
Jupiter v Panně
Jupiterovi se v Panně příliš nedaří, protože jeho rozmach a celkový obraz jsou omezeny úzkostlivou a úzkoprsou Pannou. Může se stát, že člověk započne rozsáhlý projekt, ve kterém p...

Váhy
Jupiter ve Vahách
Jupiter ve Vahách vytváří v povaze mimořádně pevné morální principy, smysl pro spravedlnost a poctivé jednání. Člověk bude přitahován k jedincům, kteří sdílejí jeho idealistické...

Štír
Jupiter ve Štíru
Tato poloha ve hvězdné mapě narození naznačuje člověka, který jedná v závažných věcech s prudkou citovostí. Své záležitosti řeší s tajnůstkářskou vážností. Uplatňuje v nich ...

Střelec
Jupiter ve Střelci
Jupiter je ve Střelci ve svém přirozeném znamení a proto zde obvykle vytváří bezstarostného, radostného a nesobeckého jedince. Rád ostatním nějak vylepší život.
Je to venkov...

Kozoroh
Jupiter v Kozorohu
Rozpínavost Jupitera je v Kozorohu omezována. Vytváří v člověku sklon doslovně se přidržovat zákona, byť by to bylo na úkor skutečné spravedlnosti. Je to hlídač zákona a mravouk, kte...

Vodnář
Jupiter ve Vodnáři
Jupiter ve Vodnáři naznačuje jedince, který vítá ostatní rovnou měrou bez ohledu na jejich rasu, náboženství nebo společenskou třídu. Je to po všech stránkách nezaujatý a demokratick...

Ryby
Jupiter v Rybách
Jupiter v Rybách značí jedince, který je svým způsobem hotový Samaritán. Snaží se nenápadně a skromně pomáhat ostatním. Je rád mimo střed pozornosti a raději zůstává skryt v záku...Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2021
Lunární kalendář
Luna v BýkBýku
ukázat kalendář »