Jupiter ve Lvu


Tato poloha Jupitera naznačuje optimismus, sebedůvěru a štědrost. Člověk má značnou míru fyzické energie a povšechně je tělesně zdatný. Má poněkud teatrální vystupování a rád se vytahuje svým postavením a blahobytem. Rád se zúčastňuje promenád, průvodů, náboženských obřadů a vůbec jakýchkoli velkolepých událostí.
Má důstojné vystupování, které v ostatních vyvolává důvěru a vytváří z něj skvělého vůdce. Očekává od ostatních nejenom důvěru, ale i obdiv a na oplátku je k nim laskavý, shovívavý a dobrodušný. Když se mu od nich očekávaného ocenění nedostane, může jej to nejčastěji zarazit, ale i urazit.
Jeho nadměrná sebedůvěra a optimismus se mohou projevit ve sklonu k hazardním hrám a sázení, nebo jej ženou do riskantních podniků.

Na Jupiteru ve Lvu je něco velmi samozřejmého, protože věříte, že pouhá vaše existence je důkazem vaší hodnoty. Takže by se dalo říci, že růstu a rozvoje dosahujete prostě skrze to, že jste nadšeni sami sebou. Nese to s sebou nebezpečí egoismu a domýšlivosti, ale někdy je to lepší než falešná skromnost a svárlivost.

Nicméně přestože váš smysl pro velkolepost může vést k velkým projevům sebedůvěry a bohatství, může také vést k tomu, že upadnete v nemilost. Ale opět, když budete málo myslet a jednat, budete nuceni vytáhnout ze svých zásob něco extra. Takže s Jupiterem ve Lvu přijde čas, kdy je zapotřebí dobře chápat povahu velikosti.

Jak už to u Lva bývá, podívat se na něj z hlediska Slunce může být velmi oslnivé. Slunce každý den vysílá energii, ale může také spálit a způsobit vadnutí. Podobně váš entuziasmus může přehlížet skutečnost, že zásoby energie jsou jedna věc, ale jiná věc je povaha toho, co tato energie zásobuje. Jinými slovy, lidé a věci, do nichž investujete svůj čas, peníze a city, mají jisté vlastnosti, požadavky a omezení, které vy snadno přehlížíte, což může způsobit následné zklamání z vaší nebo z jejich strany, případně z obou. Když se zastavíte na delší dobu, případně dost často, abyste si mohli všimnout, jaký skutečný účinek máte na ostatní, získáte daleko lepší představu o tom, jakou máte moc, a pak se budete schopni vystříhat své nejobvyklejší chyby — totiž že si příliš troufáte. Stejná příčina — že si nebudete vědomi svého potenciálu — může naopak způsobit přílišnou zdrženlivost.

„Čím víc se budete snažit, tím více získáte" — by mohlo pro vás být spolehlivým zlatým pravidlem, dokud si budete uvědomovat, že to, co získáte, získáte proto, aby to sloužilo ostatním, ne proto, abyste se mohli vy sami vyhřívat na výsluní. Radost, jak ji vnímáte vy, se podobá uspokojení, jež by měl monarcha z toho, že je benevolentní vládce, který si váží svých poddaných — přátel, partnerů, podřízených atd. — protože díky nim cítí svou velikost. Vaše představa Boha je představa Krále Slunce, jenž je pozemským projevem Boží vůle a který oslňuje moudrostí, vládne se soucitem a směřuje vším ke slávě něčeho většího, než je jeho vlastní ego. Bůh je pro vás jako Slunce, jež svítí pro všechny.

Zdroj: Lyn Birkbeck (Astrologie - Praktická příručka)
Zjištění postavení planet
Na území České a Slovenské republiky lze využít následující formulář.

Den narození
Čas
:

Jupiter - ve znameních
Beran
Jupiter v Beranu
Jupiter v Beranu předznamenává v povaze vůdčí schopnosti v oblasti vyšších vědomostí. Přirozené vlohy Jupiteru k filosofii, vzdělávání a jiným duševním a duchovním záležitostem ...

Býk
Jupiter v Býku
Jupiter v Býku naznačuje jedince, který umí zacházet s penězi. Dokáže peníze a jiné prostředky výnosně a solidně využít. Je názoru, že hromadění majetku je nutné, když člověk c...

Blíženci
Jupiter v Blížencích
Jupiter v Blížencích vytváří intelektuální zvídavost bez ohledu na to, zda měl člověk příležitost dobrého vzdělání nebo ne. Jeho mysl je velmi přístupná novým nápadům a idejí...

Rak
Jupiter v Raku
Jupiter ve znamení Raka naznačuje, že člověk dobře chápe důležité morální principy, které mu již v ranném věku vštípili rodiče. Během dospívání se tyto vlastnosti nadále rozví...

Lev
Jupiter ve Lvu
Tato poloha Jupitera naznačuje optimismus, sebedůvěru a štědrost. Člověk má značnou míru fyzické energie a povšechně je tělesně zdatný. Má poněkud teatrální vystupování a rád se...

Panna
Jupiter v Panně
Jupiterovi se v Panně příliš nedaří, protože jeho rozmach a celkový obraz jsou omezeny úzkostlivou a úzkoprsou Pannou. Může se stát, že člověk započne rozsáhlý projekt, ve kterém p...

Váhy
Jupiter ve Vahách
Jupiter ve Vahách vytváří v povaze mimořádně pevné morální principy, smysl pro spravedlnost a poctivé jednání. Člověk bude přitahován k jedincům, kteří sdílejí jeho idealistické...

Štír
Jupiter ve Štíru
Tato poloha ve hvězdné mapě narození naznačuje člověka, který jedná v závažných věcech s prudkou citovostí. Své záležitosti řeší s tajnůstkářskou vážností. Uplatňuje v nich ...

Střelec
Jupiter ve Střelci
Jupiter je ve Střelci ve svém přirozeném znamení a proto zde obvykle vytváří bezstarostného, radostného a nesobeckého jedince. Rád ostatním nějak vylepší život.
Je to venkov...

Kozoroh
Jupiter v Kozorohu
Rozpínavost Jupitera je v Kozorohu omezována. Vytváří v člověku sklon doslovně se přidržovat zákona, byť by to bylo na úkor skutečné spravedlnosti. Je to hlídač zákona a mravouk, kte...

Vodnář
Jupiter ve Vodnáři
Jupiter ve Vodnáři naznačuje jedince, který vítá ostatní rovnou měrou bez ohledu na jejich rasu, náboženství nebo společenskou třídu. Je to po všech stránkách nezaujatý a demokratick...

Ryby
Jupiter v Rybách
Jupiter v Rybách značí jedince, který je svým způsobem hotový Samaritán. Snaží se nenápadně a skromně pomáhat ostatním. Je rád mimo střed pozornosti a raději zůstává skryt v záku...Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2021
Lunární kalendář
Luna v BýkBýku
ukázat kalendář »