Jupiter v Rybách


Jupiter v Rybách značí jedince, který je svým způsobem hotový Samaritán. Snaží se nenápadně a skromně pomáhat ostatním. Je rád mimo střed pozornosti a raději zůstává skryt v zákulisí dění. Je to nenucený a pohodový společník, který je současně poněkud citlivý. Nemá vskutku žádné světské ambice. Ke svému štěstí vcelku nic nepotřebuje.
Jupiter ve znamení Ryb vytváří sklony k zájmu o okultní vědy nebo jiné záhadné a tajuplné věci. Tento člověk může také být silného náboženského přesvědčení, pramenícího čistě z citového základu. Někdy může být až příliš soucitný a snadno zneužitelný ostatními. Jeho ciltivá povaha vyžaduje, aby pravidelně trávil jistou dobu v odloučení.

Slovo "pokora" se k vám velmi hodí, protože bývá, podobně jako vy, špatně vykládáno jako slabost nebo vlastnost slabochů. Ve skutečnosti ale znamená mírný, jemný a laskavý, což pravdivě popisuje vaši životní filozofii a víru, s níž se ztotožňujete. Neznamená to, že musíte být padavka, jenž ustupuje do pozadí, což je možná nepříjemná představa, kterou máte sami o sobě. Je velmi pravděpodobné, že jste byli v minulosti příliš úslužní, a v důsledku toho se od vás příliš mnoho očekávalo. Výsledkem je, že jste se stali neukáznění, že jste podezíraví vůči náboženským doktrínám a záměrům jiných lidí a máte sklon zveličovat své vlastní potíže v rámci trochu pokřivené snahy odhalit svou špatně pochopenou citlivost.

Ale jak už je pro Ryby typické, to všechno se může najednou převrátit a může se ukázat, že váš růst a rozvoj v životě závisejí na víře v moc vlastní citlivosti a dobré vůle. Neboť pozitivní vlastnosti Jupitera v Rybách jsou hlavně duchovního charakteru. Vaše radost spočívá v neotřesitelné víře v krásu a dobrotu vesmíru. Vaší tragédií je ztráta, lhostejnost a frustrace, které mohou vyplynout v důsledku neudržení si této víry. Nebezpečí, že se tak stane, plyne z toho, že si pletete svůj přirozený sklon přijímat věci s odporem zaujmout určité stanovisko, dokud nejste zatlačeni do kouta. Pasivní odpor může být vaší nejlepší, ale i nejhorší politikou.

Máte sklon být vizionářským umělcem nebo učitelem či někým, kdo často pomáhá těm, co prohrávají. Je pro vás důležité, abyste se často vzdálili ze společnosti, hlavně do Přírody, abyste dobili své duchovní baterie. Nicméně by toto vzdálení nemělo mít podobu krunýře ochranných opatření, jež vás izolují od minulých nedorozumění, protože vy se rádi izolujete téměř ode všeho.

Rovněž se doporučuje nějaká forma strukturovaného duchovního hledání, jako protiklad k neodpovědnému jednání, jež vás sice utěšuje, ale je nesmyslné. Na druhé straně můžete mít sklon "následovat" někoho nebo něco, co povýšíte do božského postavení, jenom abyste se nakonec zklamali. Na to pravděpodobně zareagujete tak, že se obalíte svou vlastní milovanou vírou.

Vaše skutečná představa Boha je představa "Mistra", Krista nebo Mesiáše. Je to v podstatě Bůh v lidské podobě. A klikatá cesta života vás přivede k pochopení, že tato lidská podoba je vaše vlastní.

Zdroj: Lyn Birkbeck (Astrologie - Praktická příručka)
Zjištění postavení planet
Na území České a Slovenské republiky lze využít následující formulář.

Den narození
Čas
:

Jupiter - ve znameních
Beran
Jupiter v Beranu
Jupiter v Beranu předznamenává v povaze vůdčí schopnosti v oblasti vyšších vědomostí. Přirozené vlohy Jupiteru k filosofii, vzdělávání a jiným duševním a duchovním záležitostem ...

Býk
Jupiter v Býku
Jupiter v Býku naznačuje jedince, který umí zacházet s penězi. Dokáže peníze a jiné prostředky výnosně a solidně využít. Je názoru, že hromadění majetku je nutné, když člověk c...

Blíženci
Jupiter v Blížencích
Jupiter v Blížencích vytváří intelektuální zvídavost bez ohledu na to, zda měl člověk příležitost dobrého vzdělání nebo ne. Jeho mysl je velmi přístupná novým nápadům a idejí...

Rak
Jupiter v Raku
Jupiter ve znamení Raka naznačuje, že člověk dobře chápe důležité morální principy, které mu již v ranném věku vštípili rodiče. Během dospívání se tyto vlastnosti nadále rozví...

Lev
Jupiter ve Lvu
Tato poloha Jupitera naznačuje optimismus, sebedůvěru a štědrost. Člověk má značnou míru fyzické energie a povšechně je tělesně zdatný. Má poněkud teatrální vystupování a rád se...

Panna
Jupiter v Panně
Jupiterovi se v Panně příliš nedaří, protože jeho rozmach a celkový obraz jsou omezeny úzkostlivou a úzkoprsou Pannou. Může se stát, že člověk započne rozsáhlý projekt, ve kterém p...

Váhy
Jupiter ve Vahách
Jupiter ve Vahách vytváří v povaze mimořádně pevné morální principy, smysl pro spravedlnost a poctivé jednání. Člověk bude přitahován k jedincům, kteří sdílejí jeho idealistické...

Štír
Jupiter ve Štíru
Tato poloha ve hvězdné mapě narození naznačuje člověka, který jedná v závažných věcech s prudkou citovostí. Své záležitosti řeší s tajnůstkářskou vážností. Uplatňuje v nich ...

Střelec
Jupiter ve Střelci
Jupiter je ve Střelci ve svém přirozeném znamení a proto zde obvykle vytváří bezstarostného, radostného a nesobeckého jedince. Rád ostatním nějak vylepší život.
Je to venkov...

Kozoroh
Jupiter v Kozorohu
Rozpínavost Jupitera je v Kozorohu omezována. Vytváří v člověku sklon doslovně se přidržovat zákona, byť by to bylo na úkor skutečné spravedlnosti. Je to hlídač zákona a mravouk, kte...

Vodnář
Jupiter ve Vodnáři
Jupiter ve Vodnáři naznačuje jedince, který vítá ostatní rovnou měrou bez ohledu na jejich rasu, náboženství nebo společenskou třídu. Je to po všech stránkách nezaujatý a demokratick...

Ryby
Jupiter v Rybách
Jupiter v Rybách značí jedince, který je svým způsobem hotový Samaritán. Snaží se nenápadně a skromně pomáhat ostatním. Je rád mimo střed pozornosti a raději zůstává skryt v záku...Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2022
Lunární kalendář
Luna v RakRaku
ukázat kalendář »