Hlavní strana > Astrologie > Planety lásky > Jupiter > Jupiter v Kozorohu

Jupiter v Kozorohu


Rozpínavost Jupitera je v Kozorohu omezována. Vytváří v člověku sklon doslovně se přidržovat zákona, byť by to bylo na úkor skutečné spravedlnosti. Je to hlídač zákona a mravouk, který vždy jedná morálně, a jemuž nelze nic vytknout. V obchodování nebo jakékoli veřejné funkci zastává vysoké etické normy.
Je to střízlivý, konvenční a zpátečnický tvor, který řeší většinu životních otázek tím, že se přidržuje stanoveného řádu a tradic. Jeho přístup k věci je natolik rozumný, obezřetný a rozvážný, že v něm vytváří předpoklady zastávat vysoké a odpovědné postavení v politice nebo ekonomice. Jeho osobně volní vlastnosti, ambice a smysl pro povinnost mu dodávají sílu a energii k dosažení pozice moci. Jeho umírněnost a tradicionalismus mu pomáhají překonávat překážky a dosahovat úspěchu.

Zdědili jste tradiční systém víry a hodnot, jenž vám v běžném, každodenním životě dobře slouží. Nicméně když vám cestu zkříží změna, třebaže ve formě příležitosti, to, co vám obvykle dobře slouží, vás najednou drží zpátky. Klíčová fráze „růst skrze budování" naznačuje, že znáte spolehlivý způsob, jak jít kupředu životem, ale váš život je budovou o více než jednom patře, a tak příležitostně musíte opustit jeden soubor plánů a víry a hledat jiný, který vám poslouží a povede vás k dalšímu podlaží anebo k další kapitole vašeho života.

Základy, na kterých stavíte svůj život - váš kulturní původ - jsou pravděpodobně dost dobré, svým způsobem. Tento pevný základ je tudíž něčím, na co se můžete téměř vždy spolehnout, ať už je to určitý typ vzdělání, náboženství, společenská nebo profesní tradice, materiální blahobyt anebo něco docela neobvyklého, ale přesto trvalého. Přesto tento původ, i když je páteří společnosti, je něco, co vás může připoutat a omezit stejně jako uklidnit svou tradicí.

Jakékoli radikální nebo vysoce individuální rysy vaší osobnosti vás budou nutit osvobodit se od negativní tradice, která je součástí vašeho původu. Nicméně „město se může měnit, studna nikoli", což znamená, že i když se zbavíte šedivého systému víry a morálních zásad, přesto budete stále potřebovat nějaký systém víry nebo program obnovy. Neustálým nebezpečím Jupitera v Kozorohu je tendence, vzniklá jako reakce na váš kulturní původ, nevěřit ničemu, co nelze dokázat. Spokojíte se s čímkoli, o čem „systém" řekne, že je to tak, a slepě se tomu přizpůsobíte. Zároveň ale budete žárlivě střežit těch pár osobních zvláštností, abyste živili iluzi, že jste sami sebou.

K těmto problémům dochází proto, že Jupiter je ve znamení Kozoroha ve svém pádu, což znamená, že pokud se nepřestanete ztotožňovat s literou zákona místo s jeho duchem, váš smysl pro radost ze života bude tak skrovný, jako je vaše morálka úzkoprsá a omezená, přestože může být hodnověrná. Pravděpodobně nemáte žádnou představu Boha, anebo je to představa velmi konvenční a bigotní, anebo je to představa Mamonu. K tomu, abyste se pustili do obnovy a změnili svůj krok v skok, by vám pomohla směs Magie Země a Zdravého rozumu.

Zdroj: Lyn Birkbeck (Astrologie - Praktická příručka)
Zjištění postavení planet
Na území České a Slovenské republiky lze využít následující formulář.

Den narození
Čas
:

Jupiter - ve znameních
Beran
Jupiter v Beranu
Jupiter v Beranu předznamenává v povaze vůdčí schopnosti v oblasti vyšších vědomostí. Přirozené vlohy Jupiteru k filosofii, vzdělávání a jiným duševním a duchovním záležitostem ...

Býk
Jupiter v Býku
Jupiter v Býku naznačuje jedince, který umí zacházet s penězi. Dokáže peníze a jiné prostředky výnosně a solidně využít. Je názoru, že hromadění majetku je nutné, když člověk c...

Blíženci
Jupiter v Blížencích
Jupiter v Blížencích vytváří intelektuální zvídavost bez ohledu na to, zda měl člověk příležitost dobrého vzdělání nebo ne. Jeho mysl je velmi přístupná novým nápadům a idejí...

Rak
Jupiter v Raku
Jupiter ve znamení Raka naznačuje, že člověk dobře chápe důležité morální principy, které mu již v ranném věku vštípili rodiče. Během dospívání se tyto vlastnosti nadále rozví...

Lev
Jupiter ve Lvu
Tato poloha Jupitera naznačuje optimismus, sebedůvěru a štědrost. Člověk má značnou míru fyzické energie a povšechně je tělesně zdatný. Má poněkud teatrální vystupování a rád se...

Panna
Jupiter v Panně
Jupiterovi se v Panně příliš nedaří, protože jeho rozmach a celkový obraz jsou omezeny úzkostlivou a úzkoprsou Pannou. Může se stát, že člověk započne rozsáhlý projekt, ve kterém p...

Váhy
Jupiter ve Vahách
Jupiter ve Vahách vytváří v povaze mimořádně pevné morální principy, smysl pro spravedlnost a poctivé jednání. Člověk bude přitahován k jedincům, kteří sdílejí jeho idealistické...

Štír
Jupiter ve Štíru
Tato poloha ve hvězdné mapě narození naznačuje člověka, který jedná v závažných věcech s prudkou citovostí. Své záležitosti řeší s tajnůstkářskou vážností. Uplatňuje v nich ...

Střelec
Jupiter ve Střelci
Jupiter je ve Střelci ve svém přirozeném znamení a proto zde obvykle vytváří bezstarostného, radostného a nesobeckého jedince. Rád ostatním nějak vylepší život.
Je to venkov...

Kozoroh
Jupiter v Kozorohu
Rozpínavost Jupitera je v Kozorohu omezována. Vytváří v člověku sklon doslovně se přidržovat zákona, byť by to bylo na úkor skutečné spravedlnosti. Je to hlídač zákona a mravouk, kte...

Vodnář
Jupiter ve Vodnáři
Jupiter ve Vodnáři naznačuje jedince, který vítá ostatní rovnou měrou bez ohledu na jejich rasu, náboženství nebo společenskou třídu. Je to po všech stránkách nezaujatý a demokratick...

Ryby
Jupiter v Rybách
Jupiter v Rybách značí jedince, který je svým způsobem hotový Samaritán. Snaží se nenápadně a skromně pomáhat ostatním. Je rád mimo střed pozornosti a raději zůstává skryt v záku...Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2022
Lunární kalendář
Luna v BlíženciBlížencích
ukázat kalendář »