Hlavní strana > Astrologie > Planety lásky > Jupiter > Jupiter ve Vahách

Jupiter ve Vahách


Jupiter ve Vahách vytváří v povaze mimořádně pevné morální principy, smysl pro spravedlnost a poctivé jednání. Člověk bude přitahován k jedincům, kteří sdílejí jeho idealistické názory, a kteří mu budou později prospěšní tím, že mu pomohou využít příhodných životních příležitostí.
Je velmi ohleduplný a ochotný. Velmi dobře chápe principy spolupráce při řešení problémů se snahou o docílení pokroku. Nejlépe se uplatňuje v roli diplomata, smírce nebo v jakékoli práci s veřejností. Dokáže ovlivnit veřejné mínění, získat svou přesvědčivostí ostatní a změnit jejich smýšlení.

Jak naznačuje klíčová fráze, největšího pokroku v životě jste schopni dosáhnout, když se naučíte tvořit vztahy moudrým a čestným způsobem. Jak je u Jupitera zvykem, vaše morální hodnoty, které jsou základním vodítkem vztahů, nejsou až tak vaše vlastní, jak byste si mohli myslet. A to platí především pro společenské Váhy. Etické a náboženské vlivy ve vašem životě přímo působí na váš úspěch v osobních vztazích. Navíc máte tendenci zaujímat co nejkonvenčnější morální postoje. Jestliže je vám to příjemné, pak je všechno v pořádku, a pravděpodobně máte nebo budete mít stabilní manželství, navěky řízené kulturními standardy svého společenského prostředí.

Na druhé straně, jestliže se vám zdá, že to nevyhovuje vašim potřebám a touhám, pak pravděpodobně narazíte alespoň na jeden citový převrat, který bude znamenat posun ve vaší morální filozofii a smyslu pro fair play, a dokonce může mít podobu soudního sporu, protože s Jupiterem ve Váhách soudíte — vědomě nebo nevědomě — sebe i ostatní. A jestliže váš „vnitřní" soud není dost objektivní, pak se váš „případ" dostane před „skutečného" soudce.

A tak soustavně zvažujete své potřeby a touhy proti svým hodnotám a víře. Někdy převáží to první, a pak jste řádným příslušníkem horních deseti tisíc, člověk, kterého má každý na seznamu významných hostů, a někdy jste dost nestřídmí. Jindy se ponoříte do snahy ospravedlnit to, kým jste a jak se chováte. Snažíte se být mírní a zdrženliví, ale pokud máte horkou krev, brzy začnete oscilovat mezi svým nestřídmým a zábavu milujícím, ale poněkud povrchním já, jež touží po společenském postavení a obdivu, a mezi vychovaným, střídmým já, které vás i ostatní staví na lavici obžalovaných. Nakonec máte radost, když si uvědomíte, že jste vlastně sami sobě zákonodárcem a že Bůh, jenž vás soudí, má podobu Usmiřovatele, jímž se vy sami můžete stát, až si uvědomíte, že mír je prostě ukončením konfliktu, vnitřního konfliktu, vytvořeného nerovnováhou mezi rozkoší a morálními hodnotami.

Zdroj: Lyn Birkbeck (Astrologie - Praktická příručka)
Zjištění postavení planet
Na území České a Slovenské republiky lze využít následující formulář.

Den narození
Čas
:

Jupiter - ve znameních
Beran
Jupiter v Beranu
Jupiter v Beranu předznamenává v povaze vůdčí schopnosti v oblasti vyšších vědomostí. Přirozené vlohy Jupiteru k filosofii, vzdělávání a jiným duševním a duchovním záležitostem ...

Býk
Jupiter v Býku
Jupiter v Býku naznačuje jedince, který umí zacházet s penězi. Dokáže peníze a jiné prostředky výnosně a solidně využít. Je názoru, že hromadění majetku je nutné, když člověk c...

Blíženci
Jupiter v Blížencích
Jupiter v Blížencích vytváří intelektuální zvídavost bez ohledu na to, zda měl člověk příležitost dobrého vzdělání nebo ne. Jeho mysl je velmi přístupná novým nápadům a idejí...

Rak
Jupiter v Raku
Jupiter ve znamení Raka naznačuje, že člověk dobře chápe důležité morální principy, které mu již v ranném věku vštípili rodiče. Během dospívání se tyto vlastnosti nadále rozví...

Lev
Jupiter ve Lvu
Tato poloha Jupitera naznačuje optimismus, sebedůvěru a štědrost. Člověk má značnou míru fyzické energie a povšechně je tělesně zdatný. Má poněkud teatrální vystupování a rád se...

Panna
Jupiter v Panně
Jupiterovi se v Panně příliš nedaří, protože jeho rozmach a celkový obraz jsou omezeny úzkostlivou a úzkoprsou Pannou. Může se stát, že člověk započne rozsáhlý projekt, ve kterém p...

Váhy
Jupiter ve Vahách
Jupiter ve Vahách vytváří v povaze mimořádně pevné morální principy, smysl pro spravedlnost a poctivé jednání. Člověk bude přitahován k jedincům, kteří sdílejí jeho idealistické...

Štír
Jupiter ve Štíru
Tato poloha ve hvězdné mapě narození naznačuje člověka, který jedná v závažných věcech s prudkou citovostí. Své záležitosti řeší s tajnůstkářskou vážností. Uplatňuje v nich ...

Střelec
Jupiter ve Střelci
Jupiter je ve Střelci ve svém přirozeném znamení a proto zde obvykle vytváří bezstarostného, radostného a nesobeckého jedince. Rád ostatním nějak vylepší život.
Je to venkov...

Kozoroh
Jupiter v Kozorohu
Rozpínavost Jupitera je v Kozorohu omezována. Vytváří v člověku sklon doslovně se přidržovat zákona, byť by to bylo na úkor skutečné spravedlnosti. Je to hlídač zákona a mravouk, kte...

Vodnář
Jupiter ve Vodnáři
Jupiter ve Vodnáři naznačuje jedince, který vítá ostatní rovnou měrou bez ohledu na jejich rasu, náboženství nebo společenskou třídu. Je to po všech stránkách nezaujatý a demokratick...

Ryby
Jupiter v Rybách
Jupiter v Rybách značí jedince, který je svým způsobem hotový Samaritán. Snaží se nenápadně a skromně pomáhat ostatním. Je rád mimo střed pozornosti a raději zůstává skryt v záku...Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2021
Lunární kalendář
Luna ve Lev Lvu
ukázat kalendář »