Jupiter v Panně


Jupiterovi se v Panně příliš nedaří, protože jeho rozmach a celkový obraz jsou omezeny úzkostlivou a úzkoprsou Pannou. Může se stát, že člověk započne rozsáhlý projekt, ve kterém později začne váznout, protože si dělá příliš velké starosti o podrobnosti a trvá na tom, že každý sebemenší detail musí být proveden co nejdokonaleji.
Tento typ je ve všem obezřetný. Jeho přístup k věci je účelný a má sklon předem vše podrobně důkladně a systematicky rozebírat a promýšlet. Může se stát i mírně nedůvěřivým nebo mít záporné škarohlídské reakce. Má věcné názory na životní otázky, které řeší prakticky. Jedinec narozený v této kombinaci planety a znamení se potřebuje naučit brát věci na lehčí váhu a nebýt stále tak ustaraný.

Toto znamení není právě nejvhodnějším místem pro Jupitera, protože analytická a pedantická povaha Panny může někdy růst a rozvoj Jupitera téměř znemožnit. Abyste vyřešili svou frustraci, musíte učinit volbu — buď snížíte rozsah svých projektů, abyste umožnili snadno postřehnutelný, a tedy povzbudivý pokrok, anebo s filozofickým klidem přijmete představu, že máte před sebou obrovský a složitý úkol a že „to nějak dopadne". Navíc analýza toho, co přerůstá vaše snažení, vám pomůže uvědomit si sice relativně malou, ale životně důležitou roli, již hrajete v nějaké větší operaci, do které je pravděpodobně zapojeno větší množství lidí. Z tohoto důvodu může vaše práce zahrnovat získávání mužů a žen k účasti na této „větší operaci", která slouží obecnému blahu.

Nicméně první volba — omezení vlastních ambicí — může vést k tomu, že se stanete velkou rybou v malém rybníku. To může mít za následek vzrůstající sebejistotu, ale menší uspokojení, což vás může nutit zahájit mnohem větší úsilí, a to je už ta druhá alternativa. Pomůže vám to pochopit, že krok vzhůru z vrcholu druhé ligy vede na spodní příčku první. Vskutku, když přijmete tento vzorec a typ (svého) růstu a rozvoje, povede to k většímu pochopení, co to vlastně růst je, ale spíše na duchovní než materiální úrovni. A v tom z velké části spočívá podstata Jupitera v Panně.

Z tohoto hlediska máte také mimořádnou schopnost vytvořit uspořádaný celek z moře zdánlivě nesouvisejících detailů. V podstatě přitom prožíváte radost, protože Boha si představujete jako nějaký gigantický, ale přesný Plán, podle něhož probíhá život i evoluce. Vaše náboženské přesvědčení může tedy přerůst v puritánství, ale také může být hluboce praktické a relevantní. Nicméně v reakci na tuto možnou přehnanou starost o fyzickou správnost se můžete přehoupnout v pravý opak, pokud jde o způsob, jak se uvolnit, takže vaše hédonické chování a víra v pečené holuby mohou kdekoho překvapit. Přesto se v důsledku tohoto kyvadlového procesu rozvoje dopracujete k použitelnější životní filozofii.

Zdroj: Lyn Birkbeck (Astrologie - Praktická příručka)
Zjištění postavení planet
Na území České a Slovenské republiky lze využít následující formulář.

Den narození
Čas
:

Jupiter - ve znameních
Beran
Jupiter v Beranu
Jupiter v Beranu předznamenává v povaze vůdčí schopnosti v oblasti vyšších vědomostí. Přirozené vlohy Jupiteru k filosofii, vzdělávání a jiným duševním a duchovním záležitostem ...

Býk
Jupiter v Býku
Jupiter v Býku naznačuje jedince, který umí zacházet s penězi. Dokáže peníze a jiné prostředky výnosně a solidně využít. Je názoru, že hromadění majetku je nutné, když člověk c...

Blíženci
Jupiter v Blížencích
Jupiter v Blížencích vytváří intelektuální zvídavost bez ohledu na to, zda měl člověk příležitost dobrého vzdělání nebo ne. Jeho mysl je velmi přístupná novým nápadům a idejí...

Rak
Jupiter v Raku
Jupiter ve znamení Raka naznačuje, že člověk dobře chápe důležité morální principy, které mu již v ranném věku vštípili rodiče. Během dospívání se tyto vlastnosti nadále rozví...

Lev
Jupiter ve Lvu
Tato poloha Jupitera naznačuje optimismus, sebedůvěru a štědrost. Člověk má značnou míru fyzické energie a povšechně je tělesně zdatný. Má poněkud teatrální vystupování a rád se...

Panna
Jupiter v Panně
Jupiterovi se v Panně příliš nedaří, protože jeho rozmach a celkový obraz jsou omezeny úzkostlivou a úzkoprsou Pannou. Může se stát, že člověk započne rozsáhlý projekt, ve kterém p...

Váhy
Jupiter ve Vahách
Jupiter ve Vahách vytváří v povaze mimořádně pevné morální principy, smysl pro spravedlnost a poctivé jednání. Člověk bude přitahován k jedincům, kteří sdílejí jeho idealistické...

Štír
Jupiter ve Štíru
Tato poloha ve hvězdné mapě narození naznačuje člověka, který jedná v závažných věcech s prudkou citovostí. Své záležitosti řeší s tajnůstkářskou vážností. Uplatňuje v nich ...

Střelec
Jupiter ve Střelci
Jupiter je ve Střelci ve svém přirozeném znamení a proto zde obvykle vytváří bezstarostného, radostného a nesobeckého jedince. Rád ostatním nějak vylepší život.
Je to venkov...

Kozoroh
Jupiter v Kozorohu
Rozpínavost Jupitera je v Kozorohu omezována. Vytváří v člověku sklon doslovně se přidržovat zákona, byť by to bylo na úkor skutečné spravedlnosti. Je to hlídač zákona a mravouk, kte...

Vodnář
Jupiter ve Vodnáři
Jupiter ve Vodnáři naznačuje jedince, který vítá ostatní rovnou měrou bez ohledu na jejich rasu, náboženství nebo společenskou třídu. Je to po všech stránkách nezaujatý a demokratick...

Ryby
Jupiter v Rybách
Jupiter v Rybách značí jedince, který je svým způsobem hotový Samaritán. Snaží se nenápadně a skromně pomáhat ostatním. Je rád mimo střed pozornosti a raději zůstává skryt v záku...Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2022
Lunární kalendář
Luna v BlíženciBlížencích
ukázat kalendář »