Jupiter v Býku


Jupiter v Býku naznačuje jedince, který umí zacházet s penězi. Dokáže peníze a jiné prostředky výnosně a solidně využít. Je názoru, že hromadění majetku je nutné, když člověk chce mít dobrou životní úroveň. Po této také silně touží.
Jedinec narozený s Jupiterem v Býku by nejradši chtěl mít ve všem jen to nejlepší a nejkvalitnější, co si jen může dovolit. Toto platí zejména na jídlo; je to labužník a znalec jídla a pití. Bude si většinou dobře žít, protože ve většině případů skutečně dokáže nabýt prostředků, které jeho vykýžený životní styl vyžaduje.
V podnikání a obchodní činnosti je stabilní a trpělivý. Má ve věcech rozhled a dokáže své záležitosti přivést k úspěšnému uskutečnění. Je poněkud neústupný a nemá rád, když se někdo pokouší jej usměrňovat nebo popohánět. Tvrdohlavě se přidržuje se svých konvenčních zpátečnických názorů.

Věříte v materiální vlastnictví a v materiální rozvoj, společně s postavením a pohodlím, které poskytují. A také jste do větší nebo menší míry schopni tím nebo oním způsobem přitáhnout bohatství. Jelikož naše společnost v současné době staví svou víru na materiálních hodnotách, je pro vás důležité pochopit kosmický zákon, který řídí akumulaci materiálních věcí. Kdybyste to neudělali, znamenalo by to, že byste možná shromáždili bohatství, libovali si v něm, a pak byste je buď ztratili, nebo nad ním ztratili kontrolu, anebo byste byli pronásledováni strachem z jeho ztráty či potřebou něčeho, co se za peníze nedá koupit. Případně by pro vás bylo vůbec extrémně obtížné hodně toho získat v materiální oblasti.

V prvním případě chybí znalost zákona o nekonečném přísunu, který říká, že abyste si udrželi bohatství, musíte investovat a podporovat ostatní, a ne pouze lpět na bohatství pro bohatství samo. V druhém případě si neuvědomujete, že když je potřebujete a použijete k něčemu hodnotnému, budete mít materiální prostředky stále k dispozici. Jupiter v Býku vznáší otázku, co děláte s penězi. Růst skrze stabilizování znamená, že zlepšení vašich materiálních podmínek je úzce spjato s pochopením, že stabilita je přirozený stav, na který má každý právo, a že stabilita se udržuje tím, že se zdroje nechají plynout dovnitř tak, jak se nechají plynout i ven. Lakota vám prostě nesluší.

Až oceníte tuto moudrost, kterou vám nabízí Jupiter v Býku, pravděpodobně se ocitnete v nějakém řídícím postavení či jako správce majetku, anebo někde, kde budete mít skutečnou odpovědnost za růst jmění. Přesto „není všechno zlato, co se blyští", a vy dříve nebo později zjistíte, že více záleží na pocitu, že jste bohatý, než na bohatství samém.

Proto se u vás projevuje radost Jupitera zcela zjevně a konkrétně, jelikož jste obvykle veselí a velkorysí. Nicméně tento smysl pro štědrost může být zneužitý různými formami fyzického požitkářství anebo promrháním jmění, které jste obdrželi příliš snadno. Když se vám podaří se z této rozhazovačnosti dostat, anebo ji obejít, pak jste schopni dát konkrétní podobu své představě Boha, který by se mohl podobat Ježíškovi či Rohu hojnosti Matky přírody.

Zdroj: Lyn Birkbeck (Astrologie - Praktická příručka)
Zjištění postavení planet
Na území České a Slovenské republiky lze využít následující formulář.

Den narození
Čas
:

Jupiter - ve znameních
Beran
Jupiter v Beranu
Jupiter v Beranu předznamenává v povaze vůdčí schopnosti v oblasti vyšších vědomostí. Přirozené vlohy Jupiteru k filosofii, vzdělávání a jiným duševním a duchovním záležitostem ...

Býk
Jupiter v Býku
Jupiter v Býku naznačuje jedince, který umí zacházet s penězi. Dokáže peníze a jiné prostředky výnosně a solidně využít. Je názoru, že hromadění majetku je nutné, když člověk c...

Blíženci
Jupiter v Blížencích
Jupiter v Blížencích vytváří intelektuální zvídavost bez ohledu na to, zda měl člověk příležitost dobrého vzdělání nebo ne. Jeho mysl je velmi přístupná novým nápadům a idejí...

Rak
Jupiter v Raku
Jupiter ve znamení Raka naznačuje, že člověk dobře chápe důležité morální principy, které mu již v ranném věku vštípili rodiče. Během dospívání se tyto vlastnosti nadále rozví...

Lev
Jupiter ve Lvu
Tato poloha Jupitera naznačuje optimismus, sebedůvěru a štědrost. Člověk má značnou míru fyzické energie a povšechně je tělesně zdatný. Má poněkud teatrální vystupování a rád se...

Panna
Jupiter v Panně
Jupiterovi se v Panně příliš nedaří, protože jeho rozmach a celkový obraz jsou omezeny úzkostlivou a úzkoprsou Pannou. Může se stát, že člověk započne rozsáhlý projekt, ve kterém p...

Váhy
Jupiter ve Vahách
Jupiter ve Vahách vytváří v povaze mimořádně pevné morální principy, smysl pro spravedlnost a poctivé jednání. Člověk bude přitahován k jedincům, kteří sdílejí jeho idealistické...

Štír
Jupiter ve Štíru
Tato poloha ve hvězdné mapě narození naznačuje člověka, který jedná v závažných věcech s prudkou citovostí. Své záležitosti řeší s tajnůstkářskou vážností. Uplatňuje v nich ...

Střelec
Jupiter ve Střelci
Jupiter je ve Střelci ve svém přirozeném znamení a proto zde obvykle vytváří bezstarostného, radostného a nesobeckého jedince. Rád ostatním nějak vylepší život.
Je to venkov...

Kozoroh
Jupiter v Kozorohu
Rozpínavost Jupitera je v Kozorohu omezována. Vytváří v člověku sklon doslovně se přidržovat zákona, byť by to bylo na úkor skutečné spravedlnosti. Je to hlídač zákona a mravouk, kte...

Vodnář
Jupiter ve Vodnáři
Jupiter ve Vodnáři naznačuje jedince, který vítá ostatní rovnou měrou bez ohledu na jejich rasu, náboženství nebo společenskou třídu. Je to po všech stránkách nezaujatý a demokratick...

Ryby
Jupiter v Rybách
Jupiter v Rybách značí jedince, který je svým způsobem hotový Samaritán. Snaží se nenápadně a skromně pomáhat ostatním. Je rád mimo střed pozornosti a raději zůstává skryt v záku...Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2022
Lunární kalendář
Luna v BlíženciBlížencích
ukázat kalendář »