Hlavní strana > Astrologie > Planety lásky > Jupiter > Jupiter v Blížencích

Jupiter v Blížencích


Jupiter v Blížencích vytváří intelektuální zvídavost bez ohledu na to, zda měl člověk příležitost dobrého vzdělání nebo ne. Jeho mysl je velmi přístupná novým nápadům a idejím. Schopnost otevřeného dorozumívání a zkušenosti získané cestováním mu přinesou podstatný zisk a prospěch.
Je to typ, který vyzkouší široké spektrum duševních a intelektuálních zájmů, ale nikdy se na žádný nesoustředí do hloubky. Proto je to velmi zajímavý společník, přestože jeho vědomosti jsou poněkud povrchní. Má neklidného ducha a nedokáže se věnovat nabývání a shromažďování majetku. Velké množství jeho snahy a podnikání se zaměřuje na získání intelektuální prestiže.

Váš vrozený talent poznat tolik stránek života, jak je to jen možné, vám pomůže poznat toho, kdo poznává — to znamená sebe. Problém Jupitera v Blížencích spočívá v tom, že se může tak zamotat do nekonečných atrakcí a rozptýlení, které život nabízí, že zapomene na podstatné. Kdo je přitahován? Proč hledáte rozptýlení?

V podstatě shromažďujete informace, abyste z nich utkali srozumitelný celek, shromažďujete zna­losti, abyste pochopili, a kreslíte kruh, abyste našli jeho střed. V tomto procesu získáte přirozenou cestou mnoho kontaktů, které vám mohou posloužit jako zprostředkovatel (cestování, zaměstnání, služeb anebo něčeho neobvyklejšího). Na intelektuálnější úrovni vám vaše „shromažďování" umožňuje vidět všeobecné trendy společnosti, stejně tak jako individuální zájmy; v tom máte vlastnosti společenského komentátora nebo historika. V každém případě je vaší ústřední schopností být studnicí informací v jedné nebo více oblastech.

Jste jako strom, který má spíše široké, mělké kořeny než jeden úzký, hluboký kořen. Kromě možnosti, že jste intelektuálním diletantem popsaným výše, je také možné, že se ztotožňujete se dvěma nebo více filozofiemi nebo morálními kodexy najednou. Na první pohled se to může zdát dost pohodlné, ale také to může znamenat nutnost vést dvojí život, neboli sedět na dvou židlích, ačkoli vám to opět může vyhovovat. Jste pružní a přizpůsobiví, ale také lehce vyvratitelní z kořenů.

Takže byste měli své doširoka roztažené kořeny využít k tomu, aby vám poskytly široké pochopení života, na němž založíte svou víru v život. Je to snadnější při pouhém zběžném prohlédnutí předmětu nebo kultury, jako by byl život nějaký zájezd. Vaše představa Boha je podobná nekonečně rozsáhlé knihovně, ve které naleznete všechno, co je potřeba vědět, pokud jste ochotni otevřít knihu a vidět vlastní odraz v tom, co se dozvíte. Vaše radost je radostí z toho, že s věcmi seznamujete ostatní, což v určité fázi nutně vyžaduje, abyste byli k dispozici sami sobě i ostatním. Paradox Blíženců spočívá v tom, že vždy je toho mnoho k vědění, ale jen někdy jste tu vy, abyste se to dozvěděli.

Zdroj: Lyn Birkbeck (Astrologie - Praktická příručka)
Zjištění postavení planet
Na území České a Slovenské republiky lze využít následující formulář.

Den narození
Čas
:

Jupiter - ve znameních
Beran
Jupiter v Beranu
Jupiter v Beranu předznamenává v povaze vůdčí schopnosti v oblasti vyšších vědomostí. Přirozené vlohy Jupiteru k filosofii, vzdělávání a jiným duševním a duchovním záležitostem ...

Býk
Jupiter v Býku
Jupiter v Býku naznačuje jedince, který umí zacházet s penězi. Dokáže peníze a jiné prostředky výnosně a solidně využít. Je názoru, že hromadění majetku je nutné, když člověk c...

Blíženci
Jupiter v Blížencích
Jupiter v Blížencích vytváří intelektuální zvídavost bez ohledu na to, zda měl člověk příležitost dobrého vzdělání nebo ne. Jeho mysl je velmi přístupná novým nápadům a idejí...

Rak
Jupiter v Raku
Jupiter ve znamení Raka naznačuje, že člověk dobře chápe důležité morální principy, které mu již v ranném věku vštípili rodiče. Během dospívání se tyto vlastnosti nadále rozví...

Lev
Jupiter ve Lvu
Tato poloha Jupitera naznačuje optimismus, sebedůvěru a štědrost. Člověk má značnou míru fyzické energie a povšechně je tělesně zdatný. Má poněkud teatrální vystupování a rád se...

Panna
Jupiter v Panně
Jupiterovi se v Panně příliš nedaří, protože jeho rozmach a celkový obraz jsou omezeny úzkostlivou a úzkoprsou Pannou. Může se stát, že člověk započne rozsáhlý projekt, ve kterém p...

Váhy
Jupiter ve Vahách
Jupiter ve Vahách vytváří v povaze mimořádně pevné morální principy, smysl pro spravedlnost a poctivé jednání. Člověk bude přitahován k jedincům, kteří sdílejí jeho idealistické...

Štír
Jupiter ve Štíru
Tato poloha ve hvězdné mapě narození naznačuje člověka, který jedná v závažných věcech s prudkou citovostí. Své záležitosti řeší s tajnůstkářskou vážností. Uplatňuje v nich ...

Střelec
Jupiter ve Střelci
Jupiter je ve Střelci ve svém přirozeném znamení a proto zde obvykle vytváří bezstarostného, radostného a nesobeckého jedince. Rád ostatním nějak vylepší život.
Je to venkov...

Kozoroh
Jupiter v Kozorohu
Rozpínavost Jupitera je v Kozorohu omezována. Vytváří v člověku sklon doslovně se přidržovat zákona, byť by to bylo na úkor skutečné spravedlnosti. Je to hlídač zákona a mravouk, kte...

Vodnář
Jupiter ve Vodnáři
Jupiter ve Vodnáři naznačuje jedince, který vítá ostatní rovnou měrou bez ohledu na jejich rasu, náboženství nebo společenskou třídu. Je to po všech stránkách nezaujatý a demokratick...

Ryby
Jupiter v Rybách
Jupiter v Rybách značí jedince, který je svým způsobem hotový Samaritán. Snaží se nenápadně a skromně pomáhat ostatním. Je rád mimo střed pozornosti a raději zůstává skryt v záku...Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2022
Lunární kalendář
Luna v BlíženciBlížencích
ukázat kalendář »