Jupiter v Raku


Jupiter ve znamení Raka naznačuje, že člověk dobře chápe důležité morální principy, které mu již v ranném věku vštípili rodiče. Během dospívání se tyto vlastnosti nadále rozvíjejí a stávají se jeho základními povahovými rysy. Stává se z něj laskavý a velkodušný jedinec, který se snaží ochraňovat a podporovat bezmocné. Ze všeho nejvíce mu záleží na bezpečí a zabezpečení jeho vlastní osoby a rodiny, proto se snaží shromažďovat majetek a je s penězi velmi opatrný. Tento typ nezřídka trpívá chorobnou láskou k jídlu, proto bývá ohrožen nadváhou.
Jak naznačuje klíčová fráze „Růst skrze péči", vaše mravní úroveň je nejvyšší, pokud jde o rozvíjení něčeho nebo někoho, protože rozumíte těm nejzákladnějším zákonům Přírody: že o co pečujeme, to obvykle prospívá. Z tohoto důvodu je Jupiter ve znamení Raka povýšen.

Vaše citlivá povaha je zároveň široká i hluboká, a vy se snažíte každému vyhovět. Ale kdekoli je Jupiter, tam je i možnost výstřelků. Takže můžete být přecitlivělí, příliš sentimentální anebo doslova příliš laskaví. Lidé mají tendenci buď od vás utíkat, anebo se kolem vás shromažďovat. Vaše „přílišná péče" je často kompenzací za to, že se vám nedostávalo citového porozumění a péče od vaší matky nebo rodiny. Jestliže je to váš případ, pak byste měli být stejně laskaví a ohleduplní k sobě, jako jste k ostatním. Jestliže jste pro ostatní často „přístavem v bouři", věřte, že i vy vždy naleznete bezpečný přístav.

Moudrost, kterou představuje Jupiter v Raku, vyplývá z Přírody a může se projevit různě. Možná nejdůležitější je, že kvůli tendenci k „přílišné péči" byste si měli uvědomit, že v určité fázi potřebují bytosti „přitvrdit" — stejným způsobem, jako zahradník vystavuje mladé rostlinky vlivu venkovního prostředí, aby mohly získat sílu, kterou potřebují k přežití ve vnějším světě. Toto je péče ve své nejvyšší podobě, protože se projevuje spíše starost o konečné blaho než jenom zdánlivě nesobecké uspokojení z toho, že o něco nebo někoho pečujete.

Popravdě řečeno, vaše nepochybně dobrá vůle spočívá ve víře, vědomé nebo jiné, že všichni vyrůstáme ze stejného kořene, že rodina Člověka má jeden rodokmen. Na jedné straně to můžete prožívat jako silný pocit sounáležitosti ke své momentální rodině nebo ke své zemi, ale mohlo by vás to přivést až k tomu, že byste se tím cítili omezeni. Na vyšší úrovni si začínáte uvědomovat, že všechny živé věci jsou ve vzájemném vztahu a že potřebují stejnou péči a ohleduplnost. Máte velkou radost ze své rodiny nebo národa, ale mohli byste, a možná budete muset najít větší zalíbení v citu pro náš společný původ. Vaší představou Boha je Matka Světa, vaší představou planety Země je živoucí, pečující bytost Gaia, a vy ji hluboce pociťujete a nazýváte Mléko lidské laskavosti.

Zdroj: Lyn Birkbeck (Astrologie - Praktická příručka)
Zjištění postavení planet
Na území České a Slovenské republiky lze využít následující formulář.

Den narození
Čas
:

Jupiter - ve znameních
Beran
Jupiter v Beranu
Jupiter v Beranu předznamenává v povaze vůdčí schopnosti v oblasti vyšších vědomostí. Přirozené vlohy Jupiteru k filosofii, vzdělávání a jiným duševním a duchovním záležitostem ...

Býk
Jupiter v Býku
Jupiter v Býku naznačuje jedince, který umí zacházet s penězi. Dokáže peníze a jiné prostředky výnosně a solidně využít. Je názoru, že hromadění majetku je nutné, když člověk c...

Blíženci
Jupiter v Blížencích
Jupiter v Blížencích vytváří intelektuální zvídavost bez ohledu na to, zda měl člověk příležitost dobrého vzdělání nebo ne. Jeho mysl je velmi přístupná novým nápadům a idejí...

Rak
Jupiter v Raku
Jupiter ve znamení Raka naznačuje, že člověk dobře chápe důležité morální principy, které mu již v ranném věku vštípili rodiče. Během dospívání se tyto vlastnosti nadále rozví...

Lev
Jupiter ve Lvu
Tato poloha Jupitera naznačuje optimismus, sebedůvěru a štědrost. Člověk má značnou míru fyzické energie a povšechně je tělesně zdatný. Má poněkud teatrální vystupování a rád se...

Panna
Jupiter v Panně
Jupiterovi se v Panně příliš nedaří, protože jeho rozmach a celkový obraz jsou omezeny úzkostlivou a úzkoprsou Pannou. Může se stát, že člověk započne rozsáhlý projekt, ve kterém p...

Váhy
Jupiter ve Vahách
Jupiter ve Vahách vytváří v povaze mimořádně pevné morální principy, smysl pro spravedlnost a poctivé jednání. Člověk bude přitahován k jedincům, kteří sdílejí jeho idealistické...

Štír
Jupiter ve Štíru
Tato poloha ve hvězdné mapě narození naznačuje člověka, který jedná v závažných věcech s prudkou citovostí. Své záležitosti řeší s tajnůstkářskou vážností. Uplatňuje v nich ...

Střelec
Jupiter ve Střelci
Jupiter je ve Střelci ve svém přirozeném znamení a proto zde obvykle vytváří bezstarostného, radostného a nesobeckého jedince. Rád ostatním nějak vylepší život.
Je to venkov...

Kozoroh
Jupiter v Kozorohu
Rozpínavost Jupitera je v Kozorohu omezována. Vytváří v člověku sklon doslovně se přidržovat zákona, byť by to bylo na úkor skutečné spravedlnosti. Je to hlídač zákona a mravouk, kte...

Vodnář
Jupiter ve Vodnáři
Jupiter ve Vodnáři naznačuje jedince, který vítá ostatní rovnou měrou bez ohledu na jejich rasu, náboženství nebo společenskou třídu. Je to po všech stránkách nezaujatý a demokratick...

Ryby
Jupiter v Rybách
Jupiter v Rybách značí jedince, který je svým způsobem hotový Samaritán. Snaží se nenápadně a skromně pomáhat ostatním. Je rád mimo střed pozornosti a raději zůstává skryt v záku...Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2021
Lunární kalendář
Luna ve Lev Lvu
ukázat kalendář »