Slunce v Beranu + Luna v Býku


Charakteristika

Paříte k těm taktním a energickým lidem, kterým se daří dělat to, co pokládají za vhodné, a slaví s tím úspěchy.Vaše energie, vitalita, nezávislost a přitažlivost působí pod záštitou jistého šarmu, obezřetnosti a duševní rovnováhy, která stabilizuje vaše postavení i tváří v tvář nepřátelství a protivenství. Sotva se vám podaří projít životem, aniž byste si udělali nepřátele, možná dokonce velmi významné a mocné nepřátele, ale pokud nebude situace ve vašem horoskopu příliš nepříznivá, vždycky se vám podaří vyjít ze sporu bez úhony, nebo alespoň dokážete kráčet dál a nechat své nepřátele brodit se v prachu. Nejste zrovna velkomyslní: jste silní a nesmiřitelní bojovníci a neustoupíte ani o píď, ale jste příliš soustředění na vlastní problémy a ctižádost, než abyste pomýšleli na pomstu.

Máte bystrý cit pro obchod, a přestože vás vaše umělecké a intelektuální sklony mohou nasměrovat do záležitostí, které nejsou zrovna výnosné, je pravděpodobné, že si nakonec dobře „vystelete" své hnízdečko právě ve službě Múzám. Nejlepším místem pro vás se jeví vedoucí postavení, kdy budete mít na zřeteli nějaký umělecký nebo intelektuální projekt, protože máte vůdčí i tvůrčí schopnosti. Dokážete projevovat zvláštním způsobem takt, i když vydáváte zákon, nebo trváte na svém názoru, je velice pravděpodobné, že získáte to, co od lidí požadujete, a oni budou dokonce rádi. Pokud nebudou rádi, bude to nepříjemné.

Vůči druhým jste dosti ohleduplní, ale co je ještě důležitější, dokážete přimět ostatní, aby si mysleli, že jste k nim ohleduplní, když děláte přesně to, co se vám zlíbí. Závislejším lidem se můžete zdát málo věcní, spíše trochu odtržení od běžné lidské pomíjivosti; i vaše slabosti budí dojem, jako byste je mohli překonat, kdybyste chtěli, ale myslíte si, že to nestojí za námahu. K potěšení, požitkářství a jiným mimořádným záležitostem zaujímáte postoj: „Mohu to mít, nebo také nemusím," což je úvaha lidí, kteří si uvědomují nebo bystře pociťují hodnotu času. Pravda je, že vůbec neztrácíte čas, nýbrž děláte to, co musíte; úsporným, účinným a uspořádaným způsobem, takže když jste hotovi, zbývá vám více času než většině ostatních.

Pravděpodobně máte sami o sobě dosti dobré mínění, i když ho všude nehlásáte a nevnucujete ho ostatním, ale pronikavé uvědomění si vlastních schopností je základem vašeho bytí - většina osob s takovým názorem nepocítí ani náznak komplexu méněcennosti, pravdou bude spíše pravý opak. Musíte se naučit vládnout bez dominance a přizpůsobovat své touhy nejen vlastním potřebám, nýbrž i štěstí těch, kteří vás obklopují.

V horoskopu mužů naznačuje toto postavení obvykle nádhernou, ochotnou a možná i bohatou ženu, která ho stabilizuje, napomáhá jeho prestiži a všemožně přispívá k jeho úspěchu. V horoskopu žen bude žena pravděpodobně tím, kdo v rodině nosí kalhoty, a to velice přirozeně a úspěšně.
Zjištění postavení Slunce a Luny
Na území České a Slovenské republiky lze využít následující formulář.

Den narození
Čas
:

Sluneční znamení - Luna

Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2024
Lunární kalendář
Luna ve Střelec Střelci
ukázat kalendář »