Slunce v Beranu + Luna v Panně


Charakteristika

Máte výborné kritické a analytické myšlení, spíše vědecké než tvůrčí nebo vůdčí, ale přitom schopné vystoupit na základě kultivování duševních sil do velkých výšin, které vám mohou dodat zdání vůdčí síly a autority. Vaše nejlepší cesta k úspěchu ovšem vede tam, kde se oceňuje pečlivé využívání detailů, vědecká analýza a úcta ke známým a poznatelným faktům. Právník, lékař, soudce, vědec nebo obchodník, v souvislosti s vašimi analytickými schopnostmi při koncipování obchodu a dosahování úspěchu - to jsou oblasti, v nichž můžete vyniknout. Ale základem všeho musí být pečlivý trénink duševního potenciálu, pokud možno dobré vzdělání, a pokud to není možné, důsledné samostudium, které bude pro vás přiměřené díky vaší zvídavosti. To je postavení, pod jehož vlivem se nikdy nepřestanete učit a toužit po vědění; ustavičně totiž hledáte data, znalosti, informace a detaily a kompletace údajů vám pak umožní pochopit nejen smysl detailů, nýbrž i širší a obecnější souvislosti, které jsou produktem oné záplavy faktů.

Nepovažujete příliš mnoho věcí za samozřejmost. Snažíte se sami udělat co nejvíce a přitom netolerujete ledabylé postupy těch, kteří pracují kolem vás, s vámi, nebo pro vás. Jste přísní, ale i spravedliví soudci. Pravděpodobně budete zahrnovat kritikou i své přátele a sousedy, protože jste do určité míry puritáni a máte jen málo pochopení pro lidskou křehkost a slabosti. Vaše chování má v tomto ohledu trochu klamný nádech a jevíte se celkem liberální, i když se pravděpodobně budete držet spíše v rámci konvenčních zvyklostí. S určitými pozitivními aspekty to lze změnit, ale pokud vůbec někdy pod tlakem okolností vykročíte mimo vyšlapanou cestičku, budete to činit s vědomím hříchu a nikoli z vnitřního přesvědčení, že máte právo překračovat pravidla a zákony společnosti.

Toužíte být sami sebou, ale ani to vás nepřiměje dělat věci, jimiž byste si vysloužili kritická slova. Přesto můžete s některým z výše uvedených čísel vyváznout se zdravou kůží. Vaše provinění budou mít pokorný a omluvitelný charakter a brzy vám bude odpuštěno.

Musíte být opatrní, abyste nebyli příliš přísní vůči slabostem druhých, protože váš kritický hlas je silný; hrozí totiž nebezpečí, že se promění v postoj „papežštější než papež", což jde většině smrtelníků na nervy. Musíte si uvědomit, že okolí je třeba posuzovat také podle jejich vlastních měřítek. Dokážete se dostat k jádru věci a k pravdě a záleží jen na vás, jestli si vyberete takovou práci, kde má pravda nějaký skutečný význam.

Rozvíjejte takt a vyhýbejte se zlobě nebo ukvapenému jednání. Jak říkají věštci z čar na rukou, nechte hlavu, aby ovládala srdce.
Zjištění postavení Slunce a Luny
Na území České a Slovenské republiky lze využít následující formulář.

Den narození
Čas
:

Sluneční znamení - Luna

Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2022
Lunární kalendář
Luna v BlíženciBlížencích
ukázat kalendář »