Hlavní strana > Astrologie > Kombinace Slunečního znamení a Luny > Slunce v Kozorohu - Luna v Kozorohu

Slunce v Kozorohu + Luna v Kozorohu


Charakteristika

Počáteční tělesné obtíže - špatné zdraví v dětství nebo v mládí - polarizují vaši povahu směrem k úspěchu, který může být ve středníma pozdějším věku dosti výrazný. Ctižádost je značná a sebeovládání téměř modlářské. Jste přirozený požitkář a toužíte projevit se ve světě nějakým ideálem, idejí nebo morálním vzorem, což dodává hnací sílu vaší kariéře. Jste v podstatě sobečtí a soustředění na sebe a víte, jak to prezentovat lidem ve svém prostředí tak, abyste nad nimi získali moc - a moc je vaším cílem spíše než materiální bohatství. Máte v sobě chladný, tvrdý, nezranitelný rys, který odolává blízkým osobním vztahům a současně ví, jak působit na představivost mas.

Nemáte zvláštní zájem o umění kvůli umění, ale můžete ho využívat jako prostředek pro vyjadřování idejí. Nemáte dokonce ani zvláštní zájem o ideje kvůli idejím, jako spíše kvůli získání autority a moci. Jste realista, a to vždy a všude. Ideál je pro vás pouze prostředkem k určitému účelu. Jste přísný soudce, náročný šéf a pevný vůdce, protože vaše oddanost spravedlnosti a povinnosti je silná, a přestože možná uděláte výjimku kvůli vlastním záměrům, pravděpodobně byste ji neudělali kvůli někomu jinému. Vaše síla pramení ze sebeovládání a vy budete zvyšovat svoji moc v přímé úměrnosti k sebekázni. Pokud nastane pád, bude to proto, že zapomenete na tuto základní zásadu a zajdete se svým štěstím nebo mocí příliš daleko. Musíte být pouze opatrní, abyste, až dorazíte na vrchol, nepřepadli ze samého vzrušení a sebeuspokojení přes hřeben.

Nepodléháte citům, jelikož vládnete silou, musíte být ovládáni stejným způsobem. Působí na vás jedině rozum, a to pouze rozum, který zapadá do vašich záměrů. Vyslechnete a pochopíte rozumné argumenty a pak uděláte to, co sami uznáte za vhodné. Vaše slepota vůči hledisku druhých je pouze trik, který je má zmást, ve skutečnosti je dokonale chápete.
Zjištění postavení Slunce a Luny
Na území České a Slovenské republiky lze využít následující formulář.

Den narození
Čas
:

Sluneční znamení - Luna

Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2024
Lunární kalendář
Luna ve Střelec Střelci
ukázat kalendář »