Hlavní strana > Astrologie > Kombinace Slunečního znamení a Luny > Slunce ve Štíru - Luna ve Štíru

Slunce ve Štíru + Luna ve Štíru


Charakteristika

Vaše tvůrčí síly jsou nesmírné, ať už se projevují v bouřlivých citech, kreativitě, vůdčím duchu v obchodní kariéře, nebo v umění, záleží na vás, jak využijete nesmírnou vnitřní energii a přitažlivost. Ve své nejméně žádoucí a nejnegativnější podobě totiž vyústí ve smyslnost a milostné aféry. Zřejmě oplýváte silnou sexualitou, a tím pádem zcela ovládáte své milence. Pravděpodobně potřebujete velkou míru sebekázně, abyste neovládali všechny, s nimiž přijdete do styku, protože kooperativní duch není vaší silnou stránkou a touha ovládat soukromí jiných je značná. Patříte k těm, kteří chtějí buď vládnout, nebo ničit, a pokud narazíte na někoho, koho nemůžete ovládnout, budete s ním pravděpodobně bojovat, izolujete ho a potom o něm budete říkat nelichotivé věci.

Je-li pevná vaše oddanost, jste schopni nesmírné věrnosti, ale na uzdě vás udrží pouze silná a taktní osobnost, přesto i tehdy vyžadujete značné pochlebování, protože vaše marnivost je značná, a vy máte rádi pocit, že vládnete celému okolí - což také tak či onak obvykle děláte. Pokud uzavřete sňatek s člověkem hrdým na svá práva (a vy byste opovrhovali někým, kdo by na ně nebyl hrdý), povede tento rys pravděpodobně ke sporům a k izolaci. Máte schopnost podřizovat si lidi a potom jimi pohrdat za to, že jsou slabí, takže je nesnadné vás uspokojit.

Přes touhu po osobní moci, autoritě a postavení nejste ctižádostiví v obecném smyslu. Navzdory silným vůdčím rysům budete spíše odmítat vstoupit do arény obchodní nebo politické konkurence a budete usilovat o ryze soukromé uspokojení. Toto je silné postavení pro tvůrčí aktivitu, pokud nevyplýtváte veškerou energii na dobývání druhých lidí v lásce, nebo nespotřebujete svou vitalitu na pýchu, zlobu, zášť nebo opovržení vůči zbytku světa. Sídlí ve vás silný misionářský duch a ve vznešených případech jste velkým kazatelem a reformátorem s nesmírným sebeovládáním a pohrdáním vůči těm, kteří takoví nejsou. S určitými aspekty budou tyto rysy silné. Ovládáte sebe i druhé a vedete snadný, uspokojivý a vlivný život.

Zbloudilý idealismus může působit problémy, touha po moci se vám nepříznivě vrátí. Symbolika Štíra je buď štír nebo orel - zavrtávání se do hloubky, nebo let k výšinám - a vy si dobře uvědomujete dvojakou sílu své povahy. Jisté vědomí sebe sama i druhých je vaší vynikající vlastností, vidíte do lidí pronikavým pohledem, s jakýmsi obviňujícím chápáním, které z vás činí společníka, s nímž je třeba počítat; váženého a možná obávaného.
Zjištění postavení Slunce a Luny
Na území České a Slovenské republiky lze využít následující formulář.

Den narození
Čas
:

Sluneční znamení - Luna

Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2024
Lunární kalendář
Luna ve Střelec Střelci
ukázat kalendář »