Slunce v Panně + Luna v Rybách


Charakteristika

Coby vzácný dar vám bylo dáno do vínku pochopení - chápavá mysl, pečlivá, svědomitá a bezbřehá. Jste rozumově a intuitivně založení, dokážete dedukovat na základě chladné logiky, učit se faktům i číslům a současně nechat aktivně pracovat svoji předtuchu. Zdá se, že víte mnoho věcí, aniž by vám je někdo řekl - že jste se narodili moudří. Jste introspektivní, máte bujnou fantazii a trochu bázlivosti. Máte sklon k hloubání, starostem a občasným depresím, protože toto je jeden z aspektů světobolu - romantického pesimismu a smutku nad zlem světa. To může ve vás vyvolat sentimentální lítost nad sebou samým. Jste také schopni upřímně litovat druhé lidi, protože v sobě máte značnou dávku lidského soucitu, takže by vám vyhovovala práce sociálního pracovníka, zdravotní sestry, lékaře nebo důstojníka Armády spásy.

Ve vaší povaze je výrazný filozofický a charitativní rys; vše, co děláte, ať ve veřejném či soukromém životě, bude pravděpodobně poznamenáno nepředstíraným soucítěním, takže jste útěchou pro své okolí. Věříte v dobrý život a věříte, že ti, kteří chtějí vést dobrý život, musí sloužit dobru věci. Nemáte vrozené ambice v běžném slova smyslu, ale jste právem hrdí na svou hodnotu a na schopnost směřovat k pokroku. I když nejste dobrým vůdcem, cítíte morální povinnost přejímat na svá bedra zodpovědnost. Kolik postrádáte v agresivitě a smělosti, tolik dostatečně nahrazujete morální silou a smyslem pro povinnost. S velkou pravděpodobností vyslechnete mnoho problémů druhých lidí, protože toto je postavení pastora - zpovědníka, a vaši přátelé i spolupracovníci vám budou předkládat k řešení své problémy.

Pokud má Merkur silné aspekty, všestranná povaha a také intelektuální dráha - spisovatel, řečník, filozof. Sentimentalita je váš ustavičný problém - sklon brát vlastní i cizí city a potíže příliš vážně, dramatizovat je, ztrácet smysl pro rovnováhu a proporce v důsledku nadměrného zdůrazňování citové stránky života.

Musíte si dávat pozor na návaly deprese a skleslosti i na fyzické potíže způsobené nervozitou a starostmi. S Měsícem v konjunkci s Marsem skvělé myšlení vyžaduje velké sebeovládání - nebezpečí hrozí kvůli nedobrým asociacím. Se Sluncem v konjunkci s Marsem větší agresivita, která však pravděpodobně povede k pošetilým činům. Postupujte pomalu!

Toto je jedno z výrazných postavení a může vám přinést úspěch v literatuře, to až překonáte mladickou sentimentalitu, protože pak budete schopni díky bystrému chápání zaujmout fantazii publika. Zájem o člověka je vaší silnou stránkou, v životě i v literatuře, a můžete jej využít v aktivní literární tvorbě.
Zjištění postavení Slunce a Luny
Na území České a Slovenské republiky lze využít následující formulář.

Den narození
Čas
:

Sluneční znamení - Luna

Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2024
Lunární kalendář
Luna ve Vodnář Vodnáři
ukázat kalendář »