Hlavní strana > Astrologie > Kombinace Slunečního znamení a Luny > Slunce v Beranu - Luna ve Střelci

Slunce v Beranu + Luna ve Střelci


Charakteristika

Nezávislost v myšlení, činech i řeči - to jste vy! Věříte v pravdu s téměř zbožným zanícením - ani ne tak v technickou pravdu vědeckého bádání jako spíše v základní pravdy obecných doktrín, filozofií a abstrakcí. Spíše spekulujete než hledáte, detaily vás totiž unavují. Hledáte pravdu v širších sférách. To vás může svést až do velebení intuice, a pokud nebudete mírnit tyto grandiózní duševní pohnutky rozumnou vědeckou analýzou, můžete sklouznout do temných obecností, do nedostatečně definovaných věhlasných výroků. S extrémní počestností a důrazem na čest ve vlastním životě se můžete stát hybnou silou dobra ve světě, pokud si ovšem dopřejete přísný duševní trénink, který snese vaše zobecňování z oblak na zem a dodá mu realistický význam.

Jste v mnoha směrech průkopníci, bojovníci, muži činu, zastánci nových doktrín a obhájci ztracených případů, jste silná individualita a neustále se snažíte dovést svět, ať velký či malý, na cestu svého způsobu myšlení. Vaše vůdčí schopnosti jsou velmi výrazné a berou na sebe podobu ovládání druhých, spíše ale prostřednictvím hlásání idejí, myšlenek, principů než postavením či autoritou. Velké uspokojení vám přináší moc nad myšlením lidí, nikoli nad jejich těly. Mohli byste být Andrewem Fletcherem nebo Saltounem, který řekl: „.. .kdyby bylo člověku dovoleno stvořit všechny balady, nemusel by se starat o to, kdo má tvořit zákony národa."

Máte obrovské vyjadřovací schopností, možná až příliš obrovské s ohledem na vaše vlastní dobro; pravděpodobně totiž nejste příliš taktní. Pravda je pro vás tak zjevná, že zmírňující slova nepovažujete za nutná. Díky značné citovosti jste schopni dosáhnout onoho vytouženého stavu, v němž „intelekt je vášeň a vášně jsou chladné", protože ve vaší citové podstatě je jakási nestrannost, která přes veškerou horlivost má sklony pronikat spíš do myšlenek než do živoucích bytostí. Příliš si neuvědomujete city druhých, ale pravděpodobně si velmi dobře uvědomujete své vlastní city. Musíte se snažit chápat lidi i myšlenky a v obou sférách věnujte pozornost detailům, což je rysem duševní a citové aktivity, která si zaslouží vaši péči. I když máte vůz zapražený ke hvězdám, může se stát, že ho zavezete do rokle. Jste schopni idealisticky horovat o lásce a současně zapomenout na pochůzku, kterou jste měli vyřídit pro manželku.

Vaším nejlepším polem působnosti je rozhodně práce, i když jste tak tělesně aktivní, že si pravděpodobně vyberete nějaké povolání, které vyžaduje hodně pohybu. Příliš netoužíte zdržovat se na jednom místě. Největšího uspokojení dosáhnete možností působit na jiné, a jste-li právník, herec nebo lékař, nebude vaše sebeuspokojení pramenit ani tak z bohatství jako spíše z pocitu vlastního vlivu.
Zjištění postavení Slunce a Luny
Na území České a Slovenské republiky lze využít následující formulář.

Den narození
Čas
:

Sluneční znamení - Luna

Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2022
Lunární kalendář
Luna v PannaPanně
ukázat kalendář »