Hlavní strana > Astrologie > Kombinace Slunečního znamení a Luny > Slunce ve Štíru - Luna v Panně

Slunce ve Štíru + Luna v Panně


Charakteristika

Nikdy není pochyb o vašem stanovisku. Vaše duševní aktivita, vaše vědomí světa, který vás obklopuje, a vaše ochota vyjadřovat, co si myslíte a cítíte, zabarvují vaše názory úžasnou upřímností. I když vás snad diplomacie nabádá k ovládání ve výrazech, víte velice dobře, co si myslíte. Kohokoli jiného můžete oklamat, ale sama sebe nikdy. Máte výrazné rozumové nadání a vaše názory jsou tak silně osobní, že pro vás bude nejlepším povoláním některá umělecká dráha, kde budete moci vyjádřit sebe sama. Vaše ctižádost se týká spíše výrazu, jistoty a osobního uznání než moci a autority, a ať dosáhnete jakékoli moci, bude to spíše vliv na myšlení druhých než nadvláda nad jejich činností. Vědomí světa vám dodává výřečnost ve vyjadřování politických názorů. Jste reformátor, ale spíše na intelektuální než společenské rovině, chcete totiž přimět lidi k myšlení a na jiných necháváte, aby je živili a vládli jim.

Citově jste vášniví a přitažliví se značnou dávkou sexuality. Máte zvláštní druh věrnosti, který nezabraňuje občasným úletům, ale obvykle se zase vrátíte „do hnízda". Působíte na druhé magickou přitažlivostí a nedokážete odolat, abyste nevyzkoušeli svou moc, což vám může přinášet problémy, přestože se z nich většinou dostanete bez úhony. Nesnášíte, když se někdo šťourá ve vašich soukromých záležitostech, a bráníte se všem snahám o čmuchání ve svém soukromí.

Na druhé straně nesmírně rádi nasloucháte klevetám a dokonce je předáváte dál - ne vždy s dobrými úmysly. Umíte být velmi kousaví; když chcete, jste schopni nenávidět i milovat. Vaše jedovaté poznámky v sobě mají jistou chladnou nestrannost, která jim dodává větší účinnosti, pokud svou obětí spíše pohrdáte než ji nenávidíte.

V každém případě jste velmi kritický člověk, jak vůči druhým lidem, tak v abstraktních, uměleckých nebo literárních záležitostech. Máte v sobě něco z gurmána, milujete jídlo a pití a všechny krásné věci života, oddáváte se jim s nezávislostí, která neodporuje diktátu dobrého vkusu a všeobecně uznávaných zvyklostí. Máte určitý smysl pro hřích, ale značný cit pro názor veřejnosti a většinou se vám daří udržet si dobré mínění okolí a všechno vám prochází.
Zjištění postavení Slunce a Luny
Na území České a Slovenské republiky lze využít následující formulář.

Den narození
Čas
:

Sluneční znamení - Luna

Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2024
Lunární kalendář
Luna ve Střelec Střelci
ukázat kalendář »