Slunce v Rybách + Luna v Panně


Charakteristika

Jste schopni uvěřit svým intuicím a nechat je, aby rozumně zapůsobily na váš život. Dokáže dobře odhadnout a posoudit lidi s absolutním přesvědčením o správnosti svých úsudků. Jakmile jste přesvědčeni o vnitřní hodnotě člověka, nic, co udělá, ať je to jakkoli marnivé, nerozumné nebo hanebné, neotřese vaší vírou v něho. Chápete totiž lidská nitra a jste ochotni nechat je pracovat na jejich vlastních problémech jejich vlastním způsobem. Věříte, že „vše pochopit znamená vše odpustit", a přestože jste tvrdý soudce, když považujete člověka za zkaženého, jste stejně shovívaví, když víte, že je jádro jeho bytosti čiré. Vaše tolerance je spíše specifická než univerzální, spíše rozumová než citová, protože spojujete se svými intuicemi značnou míru logiky a zdravého rozumu, takže jim dodáváte přijatelnosti jak pro sebe, tak i pro druhé. Toto propojení domnělých a známých faktů vám dodává klidnou sebejistotu, která pramení ze spolupráce vaší duševní a citové povahy; obvykle skutečně nejsou v rozporu.

Nepouštíte se impulzivně do věcí, s nimiž nesouhlasíte, a přestože možná děláte věci, s nimiž nesouhlasí druzí, máte k nim dobrý důvod. Vaše vědomí je skutečnou silou, ale stejně jako jste tolerantní k druhým, jste tolerantní i k sobě. Přestože se často neodchýlíte z vyšlapané cestičky, pokud to uděláte, budete si počínat klidně a nevzrušeně s neochvějným přesvědčením, že jednáte podle nějakého kodexu, který jste si možná vytvořili pro danou příležitost, ale který je pro vás velmi reálný a určitý.

Celkově povedete konvenční, spořádaný a chápající život. Máte smysl pro humor, snadno se rozesmějete, což možná nesvědčí o vaší v zásadě vážné povaze. Život vás baví a současně si ostře uvědomujete jeho tragické rysy, ale toto vědomí nijak nesnižuje vaši schopnost se pobavit. Máte soukromou víru, jakousi vlastní výlučnou metafyziku, s jejíž pomocí zdánlivé protiklady spřádáte dohromady v integrovanou filozofii, podle níž žijete a hodnotíte život. Toto postavení je vcelku dobré pro obchodní činnost nevůdčího typu a rovněž pro takovou tvůrčí práci, která spíše vyžaduje přesnost a bystré myšlení než inspirativní kreativitu. Vytváří dobré humoristy a vtipálky.
Zjištění postavení Slunce a Luny
Na území České a Slovenské republiky lze využít následující formulář.

Den narození
Čas
:

Sluneční znamení - Luna

Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2024
Lunární kalendář
Luna ve Střelec Střelci
ukázat kalendář »